I samarbejde med Center for Rusmiddelbehandling København åbner WeShelter en ny frivillig aktivitetsklub på Vigerslev Allé. Målet er at bekæmpe ensomhed og psykisk mistrivsel blandt stedets brugere og hjælpe dem til et bedre liv.

Pr-foto: Fotograf Wilfred Gachau

Vejen ud af misbrug kan være hård og ensom. Derfor åbner WeShelter i samarbejde med Center for Rusmiddelbehandling København en aktivitetsklub for brugere af rusmiddelbehandlingstilbudet på Vigerslev Allé.

Borgere i rusmiddelbehandling oplever, at de har svært ved at begå sig i samfundet, fordi de i mange år har levet i et miljø med andre sociale spilleregler. Det kan være med til at ekskludere og stigmatisere dem fra resten af samfundet.

WeShelter har derfor brug for nye frivillige, som vil være med til at bygge bro mellem brugere i rusmiddelbehandling og samfundet udenfor stofbrugsmiljøet.

“Formålet med aktivitetsklubben er at bidrage til at udsatte i rusmiddelbehandling oplever en mere meningsfuld hverdag og mindre ensomhed. De udsatte vil gerne bryde med gamle netværk, hvor rusmidler er i centrum, men for mange er det rigtig svært selv at opsøge nye fællesskaber på egen hånd. Som frivillig i aktivitetsklubben er man med til at bygge bro til et liv udenfor stofbrugsmiljøet og give udsatte troen på eget værd, fordi de bliver en del af et fællesskab, hvor der er plads til gode og fælles oplevelser som giver smil på læben”, siger Anita Damkjær Eriksen, der er frivilligkonsulent i WeShelter.

Aktivitetsklubben tager afsæt i gode erfaringer fra et lignende samarbejde mellem WeShelter og Center for Rusmiddelbehandling København på Frederiksberg, hvor aktiviteterne er et vigtigt frirum for brugerne. I aktiviteterne får de nemlig mulighed for at mærke, at de er mere end deres misbrug.

Hvis du vil høre mere om muligheden for at blive frivillig i aktivitetsklubben, kan du ringe eller skrive til Anita Damkjær Eriksen på telefon 31251265.

WeShelter kæmper mod hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel ved at tilbyde positive fællesskaber, give social støtte og rådgivning og ved at give husly.

www.weshelter.dk

Hvor og hvornår?
Adresse: Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé, Vigerslev Allé 1A, 2450 København SV,
Tid: Hver eller hver anden torsdag kl. 12-16,
Frivilligaktiviteterne foregår hovedsageligt ude af huset og kan være alt fra skovture til museumsbesøg.