1,1 millioner overskydende covid-19-vacciner bliver kasseret de næste uger. Det oplyser Statens Serum Institut.

Danmark har i øjeblikket vacciner mod covid-19, hvor holdbarheden udløber, og hvor det ikke har været muligt at donere til udviklingslandene. Vaccinerne skal derfor destrueres.

Konkret skal Statens Serum Institut (SSI) kassere omkring 1,1 millioner doser Moderna vacciner i de kommende uger.

Danmark har ligesom de fleste andre lande i Europa og verden et overskud af vacciner. I forbindelse med vaccineindkøb har Danmark fulgt en strategi om at indkøbe alle de vacciner, som det var muligt, for at sikre den danske befolkning kunne blive vaccineret.

Danmark har i længere tid samarbejdet med andre europæiske lande for at finde lande, der vil modtage vores overskydende vacciner. Men i lyset af faldende efterspørgsel samt manglende udrulningskapacitet og vilje til at lade sig vaccinere i udviklingslandene har det været vanskeligt for Danmark og andre EU-lande at finde modtagerlande til de overskydende doser.

Sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriet har i de seneste måneder rettidigt afsøgt alle donationsmuligheder. Der er rakt ud til over 70 lande, og der har været dialog med COVAX, EU’s vaccinetaskforce, koordinatorer og producenter.

Danmark har i alt doneret over 9,3 millioner doser vacciner til 20 forskellige lande. Heraf er langt størstedelen doneret gennem COVAX. Der må forventes yderligere kassationer i løbet af året, hvis situationen ikke ændrer sig.

Kilde. 

Foto: ABW