Det er et halvt år siden, at den første plejehjemsbeboer fik det første stik mod COVID-19, og siden har over tre millioner personer i Danmark begyndt på et vaccinationsforløb. Unge er også i fuld gang med at blive vaccineret.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Sundhedsstyrelsen har gjort status over vaccinationsindsatsen mod COVID-19 frem til 21. juni. Den nye statusrapport, som er den 18. rapport af slagsen, viser, at over 3 millioner har fået deres første stik. Af denne gruppe er over halvdelen tilmed færdigvaccineret.

”Vaccinationsindsatsen går rigtig godt, og det er ret fantastisk at opleve, hvor langt vi er nået. Mere end 94 % af de første 10 målgrupper, herunder alle personer over 60 år har fået første vaccinestik, og det er forventningen at 90 % i disse grupper vil være færdigvaccineret 1. juli., og nu er vi i gang med vaccination af de unge. Der er grund til at rose det meget effektive samarbejde mellem regioner, kommuner, myndigheder og andre relevante aktører. Der er ingen tvivl om, at det har været helt afgørende for de resultater, vi ser,” siger Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

”Vi arbejder hele tiden på at få målrettet information om vaccination ud til alle. Samtidig forsøger vi også at sikre at de, der ikke får reageret på invitationen, og som ønsker vaccination, får den hjælp, de har brug for. Jeg er rigtig stolt af det store arbejde, som der er lagt i at styrke indsatserne lokalt.”

Interessen for at blive vaccineret er fortsat høj. Blandt de 16-19 årige, som begyndte at modtage deres invitationer for nogle uger siden, er 66 procent allerede enten blevet vaccineret eller har bestilt tid til vaccination. Samme billede begynder at tegne sig for de 20-24-årige, hvor tallet er 62 procent. Det er ikke alle i disse to målgrupper, der er inviteret endnu, så tilslutningen forventes at stige yderligere, når de sidste inviteres. I denne uge vil de 15-årige, der er født i 2005, også blive inviteret til at bestille tid.

”Vi anbefaler vaccination til den yngre del af befolkningen. Derfor har vi lige nu et stort fokus på at informere de unge om, at de har fået tilbuddet og på at klæde dem på til at kunne træffe deres beslutning om, hvorvidt de ønsker at blive vaccineret. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er de unges eget valg, om de vil vaccineres, men jeg er glad for at se, at mange tager imod tilbuddet,” siger Helene Bilsted Probst.

Se 18. statusrapport

Læs pressemeddelelsen her.