I perioden fra torsdag den 26. november til lørdag den 26. december 2020 gennemførte politiet de traditionelle juletrafikkontroller i trafikken. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet. 

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk

Udover spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin og politiets indsats var på trods af corona-situationen især rettet mod de store julefrokostdage torsdage, fredage, lørdage og søndage i ugerne op til jul.

I dette års kontrolperiode blev der i hele Danmark sigtet 432 førere for spirituskørsel og 784 for narkokørsel. Hertil kommer 143 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 25 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Tallene fordeler sig sådan:

Politikreds  Sigtelser spirituskørsel  Uheld spirituskørsel  Sigtelser narkokørsel  Uheld narkokørsel
 1. Nordjylland                                     41                                16                                   61                               2
 2. Østjylland                                     37                                  7                                   77                               3
 3. Midt- og Vestjylland                                     72                                14                                   82                               1
 4. Sydøstjylland                                     34                                15                                   50                               3
 5. Syd- og Sønderjylland                                     36                                  9                                 104                               2
 6. Fyn                                     37                                25                                   60                               4
 7. Sydsjælland og Lolland Falster                                     28                                15                                   41                               0
 8. Midt- og Vestsjælland                                     54                                11                                   64                               3
 9. Nordsjælland                                     24                                11                                   37                               2
 10. Københavns Vestegn                                     25                                10                                   72                               3
 11. København                                     40                                  9                                 130                               2
 12. Bornholm                                       4                                  1                                     6                               0
 I alt                                   432                              143                                 784 ´                           25

Ved de tilsvarende juletrafikkontroller i 2019 blev 413 bilister sigtet for spirituskørsel og 511 for narkokørsel. I samme periode skete der 78 spiritusulykker og 17 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

“Selvom mange julefrokoster har været aflyst, og nattelivet har været ramt af restriktioner, har vi alligevel sigtet rigtig mange mennesker for spiritus- og narkokørsel. Det er bekymrende, meget overraskende og ret skuffende.” udtaler Christian Berthelsen, Politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Heldigvis kan der over den seneste årrække konstateres et fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 6.000 i 2019. Desværre er faldet dog ikke fortsat de seneste 3 år, hvor tendensen viser en stigning på knap 8%.

I forhold til juletrafikkontrollen i 2020 er antallet af registrerede uheld, hvor føreren har været påvirket steget markant.

“Selv små mængder af alkohol påvirker dømmekraften og reaktionsevnen bag rattet. Sætter man sig bag rattet og kører i påvirket tilstand, vælger man bevidst at bringe sit eget og andres liv i fare. Det valg er uanset omstændighederne det forkerte valg” udtaler Christian Berthelsen.

Antallet af sigtede narkobilister er generelt stigende, hvilket tallene for juletrafikkontrol 2020 bekræfter. Risikoen for at blive involveret i et færdselsuheld er 1-3 gange større, hvis man er påvirket af hash, og risikoen stiger yderligere 2-10 gange, hvis man er påvirket af kokain. Vælger man kombinationen af stoffer og alkohol, så bliver risikoen 20-200 gange større end hvis man ikke var påvirket.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2021 sammen med blandt andet Rådet for Sikker Trafik. Læs evt. mere på rådets hjemmeside.