Ørsted har sat et klart mål om, at alle leverandører skal anvende 100 % vedvarende energi i 2025, og bliver dermed det første energiselskab i verden, der stiller krav til sine leverandører på det felt. Forpligtelsen bygger på erfaringer fra Ørsteds eksisterende program for reduktion af forsyningskædens CO2-udledning, som blev etableret i 2020, og som understøtter selskabets videnskabeligt baserede mål om at blive CO2-neutral inden 2040 – det første mål af denne art i branchen.

Foto ABW

Selskabet har reduceret sin udledningsintensitet for scope 1 og 2 med 87 % siden 2006 og er godt på vej til at blive CO2-neutral inden 2025 i sin egen energiproduktion og drift. Ørsted fortsætter sin omfattende udbygning af vedvarende energi og er fuldt engageret i den videnskabeligt baserede klimaindsats. Derfor arbejder Ørsted på at takle leverandørernes CO2-udledning fra produktion, transport, installation og drift af vedvarende energiaktiver som det næste skridt i selskabets arbejde med at reducere CO2-udledningen.

For at Ørsted kan nå sine mål, er selskabet afhængigt af samarbejde på tværs af forsyningskæden samt af leverandørernes succes. Selskabet går nu i gang med at udvide sit mål om 100 % vedvarende energi fra kun at omfatte de strategiske leverandører til at omfatte alle leverandører. Det betyder, at Ørsted nu forventer, at alle selskabets leverandører senest i 2025 udelukkende bruger energi fra vedvarende energikilder, når de leverer produkter eller ydelser til Ørsted.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør for Ørsted, udtaler: “En bæredygtig fremtid for vores klode kræver en hurtig omstilling til vedvarende energi og en begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 °C. Derfor skal branchen for vedvarende energi gå forrest ved at reducere CO2-udledningen i sin egen forsyningskæde. Vi har omdannet Ørsted til et globalt førende selskab inden for vedvarende energi, og det er vores klare holdning, at virksomheder skal kræve en videnskabeligt baseret klimaindsats af hinanden.”

Han tilføjer: “Vi sætter stor pris på den indsats, som alle eksisterende og nye leverandører, der deler vores ambitioner og vil forpligte sig til at anvende 100 % vedvarende energi, leverer. Vi glæder os til at arbejde sammen om at nå dette mål så hurtigt som muligt og til at sætte en ny standard for branchen for vedvarende energi.”

Vedvarende energi er en lettilgængelig måde at reducere CO2-udledningen på. Med det nye mål forventer Ørsted af alle sine leverandører, at de dækker 100 % af deres elforbrug med vedvarende energi ved fx at investere i vedvarende energiaktiver på sites, indgå elkøbsaftaler (PPA’er) bundet til vedvarende energiprojekter, hvis realisering er afhængig af, at der sikres finansiering, eller at købe certifikater på vedvarende energi. Ørsted vejleder gerne sine leverandører i vedvarende energi, så de kan vælge de bedste løsninger.

Stort engagement i eksisterende program for CO2-reduktion
Ørsted etablerede sit program for reduktion af forsyningskædens CO2-udledning i 2020 og begyndte at samarbejde med sine strategiske leverandører, der repræsenterer over 60 % af Ørsteds samlede udgifter til indkøb og de CO2-kategorier, der er mest påvirket, om at reducere CO2-udledningen i forsyningskæden inden for havvind. Som en del af programmet har Ørsted en klar forventning om, at selskabets strategiske leverandører skal anvende 100 % vedvarende energi i produktionen af vindmøller, fundamenter, kabler, transformerstationer og andre komponenter og ydelser inden 2025. Formålet er at opbygge erfaring og bedste praksis, så selskabet hurtigere kan udvide målet til alle leverandører.

Programmet har allerede gjort store fremskridt i løbet af de første to år. De fleste involverede leverandører har allerede indført 100 % brug af vedvarende elektricitet. Yderligere 15 % af de involverede leverandører har forpligtet sig til udelukkende at anvende vedvarende energi inden 2025 og dermed være med til at sikre, at Ørsted når sit mål. Ørsted bygger nu videre på erfaringerne fra programmet og forventer, at alle nuværende og fremtidige leverandører senest i 2025 tilslutter sig målet om at omstille til vedvarende energi.

Samarbejde om reduktion af CO2-udledning på tværs af brancher
Regeringer i hele verden sætter ambitiøse planer i gang for hurtigt at opskalere og udbygge vedvarende energi. Reduktionen af CO2-udledning fra den vedvarende energis forsyningskæde er vigtigere end nogensinde før – det er sådan, at branchen kan sikre, at vedvarende energi produceres korrekt fra starten. Branchen skal ikke kun handle ansvarligt ved at udbygge den vedvarende energis kapacitet, men også ved at stille højere krav til leverandørernes energikilder og på den måde fremskynde en omstilling i hele værdikæden.

Ørsted har for nylig tilsluttet sig 1,5 °C Supply Chain Leaders-initiativet, som er en platform, hvor førende selskaber kan dele deres tilsagn om og erfaringer med at samarbejde med deres forsyningskæder om at begrænse klimaforandringerne. Her står Ørsted i spidsen for gruppen for 100 % vedvarende energi.

Kilde.