Med det nye system kan alle de væsentlige dele af et våben nu blive registreret i forbindelse med en ansøgning om våbentilladelse. Herved vil for eksempel jægere fremover få et nemmere overblik over deres skydevåben og tilladelseskrævende tilbehør, idet hvert enkelt våben og tilhørende våbendel bliver registreret med et serienummer.

“Med det nye system får vi bedre kontrol og sporing på de mange forskellige våbendele og typer af tilbehør, som findes i Danmark og det er netop også intentionen med EU-lovgivningen. Vi er derfor glade for, at Danmark nu er på omgangshøjde med flere andre europæiske landenår det gælder registrering og sporing af våben og våbendele,” forklarer seniorrådgiver Kirsten Bredegaard, formand for styregruppen bag det nye våbensystem.

Det har fra starten af projektet også været et mål, at det nye system skal forbedre den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og derved gøre det hurtigere for både privatpersoner, våbenforhandlere og foreninger at søge en våbentilladelse. Flere af de dele, som indgår i en sagsbehandling, er derfor blevet gjort automatiske. Desuden kommer breve, fx en våbentilladelse, til at se anderledes ud.

“Vi forventer, at vi over tid vil kunne se en hurtigere sagsbehandling. Det er klart, at vi i starten lige skal have alle medarbejdere med ombord i det nye system og have lavet justeringer i arbejdsgangen. Det vil selvfølgelig betyde, at nogle borgere kan opleve en lidt længere sagsbehandling end hidtil. Men vi forventer klart, at vi i løbet af foråret og henover sommeren vil være blevet hurtigere,” fortæller Kirsten Bredegaard.

Ændringer for både jægere og våbenforhandlere
For jægere, våbensamlere og andre våbenbrugere i Danmark bliver den største ændring selve ansøgningen om en våbentilladelse. For våbenforhandlere bliver der tale om ændringer for deres forretningsgang, når de sælger og køber våbendele mellem sig.

Den væsentligste ændring i forbindelse med våbentilladelser er, at den digitale våbenansøgning er lavet om til at kunne inkludere netop væsentlige våbendele såvel som selve våbnet. Fremover vil du derfor skulle registrere mere, når du ansøger. Dog bliver priserne ikke ændret, og det vil fortsat koste 1.085 kr. for at søge tilladelse til de afgiftspligtige våben, mens det ikke koster noget at søge tilladelse til de enkelte våbendele.

“For en gennemsnitlig ansøger, fx en jæger, vil det betyde at man skal registrere flere enkeltdele i forbindelse med sin ansøgning. Før brugte vi et princip om en slags indkøbskurv, hvor ansøgeren bare kunne lægge alle sine våben ind. Det gav en masse udfordringer, fordi man kunne glemme at registrere fx en original pibe til en riffel. I den nye procedure bliver man bedt om at registrere alle de tilhørende våbendele, men man kan kun søge om tilladelse til ét våben ad gangen,” forklarer Ole Aldershvile, som er leder af enheden for Tilladelser i Politiets Administrative Center.

Forventer stigning i sagsbehandlingstid i de første måneder
I indkøringsperioden forventes sagsbehandlingstiden at kunne ligge på det normale gennemsnit på 20 dage for en almindelige våbentilladelse. Det er den tid, det også har taget i det gamle system. For at holde gennemsnittet har Politiets Administrative Center ansat ekstra sagsbehandlere i perioden frem til sommerferien. Deres opgave bliver primært at håndtere de mange andre typer af sager, imens de mere erfarne sagsbehandlere på våbenområdet koncentrerer sig om at blive helt fortrolige med det nye system.

Dog er der, som ofte ved indførsel af nye it-systemer, en læringskurve og en omstillingsperiode. Derfor kan man i de første måneder fra tid til anden opleve, at nogle tilladelser vil tage længere tid end normalt.

“Vi gør, hvad vi kan, for at holde sagsbehandlingstiden på gennemsnittet. Men kommer der nogle typer af ansøgninger, som for eksempel kræver at vi justerer i systemet eller skal have tilføjet nye funktioner, kommer det selvfølgelig til at tage lidt længere tid,” forklarer Ole Aldershvile.

Læs mere på politi.dk 

Foto: ABW