Antallet af fødsler stiger i de kommende år, og sundhedsvæsnet står overfor en stor opgave med at sikre trygge og rolige rammer for de fødende og deres familier. Politikerne i Regionsrådet inviterer nu nye familier, der netop har fået deres første barn, til at deltage aktivt i udviklingen af fødselsområdet i regionen. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

​Der er allerede travlt på regionens fødesteder og med udsigten til endnu flere fødsler, står regionen over for en stor opgave de kommende år. En opgave, som går på tværs af kommuner og region.

Politikerne i regionen ønsker at inddrage både kommunerne og nye førstegangsfødende og deres familie mere aktivt i planlægning og udviklingen af fødselsområdet både før, under og efter fødslen. Derfor opretter regionen nu et såkaldt opgaveudvalg, hvor politikere fra kommuner og regionen og nye familier i fællesskab skal udvikle fødselsområdet. Formand for opgaveudvalget, regionsrådsmedlem Annie Hagel (Ø) ser frem til at få nye perspektiver på, hvordan vi som region kan sikre de bedst mulige forhold for gravide og nye familier.

“Vi har en vigtig rolle som region med at sikre et godt forløb hele vejen fra de første fødselsforberedelser til den første tid som familie. Vi har fra politisk side taget initiativ til in house fødeklinikker, en regional hjemmefødselsordning og oprettelsen af et nyt fødested på Bispebjerg Hospital – alt sammen for at give de fødende bedre forhold – men jeg er sikker på, at vi kan gøre det endnu bedre med værdifulde idéer og forslag fra borgere, som lige har været igennem forløbet,” siger Annie Hagel.

Opgaveudvalget skal fokusere på tiden som gravid, på selve fødslen og på den første tid som ny familie.

“Vi har et rigtig godt og fagligt stærkt tilbud nu, men jeg er ikke i tvivl om, at vi kan gøre tilbuddet til de fødende endnu bedre ved at lytte og inddrage dem, det hele handler om, nemlig de fødende. Jeg glæder mig at få forskellige input,” siger næstformand i opgaveudvalget Lars Gaardhøj (S)

Læs kommissoriet for opgaveudvalget om gravide og fødende (PDF) 

Sammensætning af opgaveudvalg

  • 12 borgere fra området omkring Rigshospitalet og det kommende fødested på Bispebjerg Hospital
  • Regionsrådsmedlemmerne Annie Hagel (Ø), Lars Gaardhøj (S) og Martin Schepelern (R).
  • Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (S) og Viceborgmester i Brøndby Kommune, Allan Runager (DF)