ROBUS er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud, der nu tilbyder forløb til børn og unge med selvskadende adfærd.

Selvskadende adfærd kan være en måde, som børn og unge regulerer svære følelser på. Sat på spidsen, så skader de sig selv fysisk for at få det bedre psykisk. Skaderne kan være ved at slå, brænde eller skære i sig selv, stikke nåle ind i huden eller bide i sig selv.

Det fortæller Birthe Finnemann Pedersen, der er leder af ROBUS. ”Selvskade er mere almindeligt end de fleste regner med. Undersøgelser fra Børnerådet fra 2016 viser fx, at der i en typisk 9. klasse sidder fem elever, der har prøvet at gøre skade på sig selv”, fortæller hun.

ROBUS´ nye tilbud om forløb for unge med selvskadeerfaring er en del af satspuljeprojektet STIME, der arbejder med tværsektorielle indsatser til børn og unge med lette psykiske lidelser og lignende. Tilbuddet er gratis og man behøver ingen henvisning.

Intensivt forløb til unge med selvskadeerfaring.
ROBUS tilbyder manualbaseret samtaleforløb til børn og unge mellem 12-17 år med fokus på følelseshåndtering. Forløbet består af en afklarende samtale og efterfølgende fire sessioner samt en opfølgningssession.

”Forældre opdager den selvskadende adfærd ved at se ændringer hos deres barn. Det kan fx være at ens barn begynder at trække sig eller har øget følelsesmæssige udsving. Der kan også være fysiske tegn som hovedpine, søvnproblemer, mavepine eller at barnet altid går tildækket og for eksempel undgår at vise sin krop frem i badetøj”, forklarer Birthe Finnemann Pedersen.

Forældre spiller en vigtig rolle i forløbet og deltager derfor i første og sidste session. Der er hjemmearbejde og øvelser i forbindelse med forløbet med henblik på at øve strategier og håndtering af svære følelser og tanker. Forældre støttes ved hjælp af selvhjælpsmateriale i forbindelse med forløbet.

Birthe Finnemann Pedersen understreger, at børn og unge ofte skammer sig over deres selvskade og at det er vigtigt, at forældre ikke er fordømmende eller skælder barnet ud, når de opdager deres børns uhensigtsmæssige adfærd. Selvskadende adfærd er en måde at forsøge at hjælpe sig selv på for at skabe et godt liv – også selvom det ikke er hensigtsmæssigt.

Og så skal forældre ikke være bange for konfrontationen, men undgå at være vrede eller skælde barnet ud, når de opdager den selvskadende adfærd.

”Det er vigtigt at tale med den unge på en omsorgsfuld måde og ikke være bekymret for at spørge direkte. Fx spørge: ”Har du skadet dig selv?” Forældre viser omsorg ved at spørge ind til barnets trivsel, lytte og være nysgerrig uden at komme med bebrejdelser omkring selvskaden eller ligefrem true med restriktioner, hvis barnet eller den unge ikke stopper med at skade sig selv, ” siger hun.

Man skal heller ikke forvente at selvskaden stopper af sig selv. ”Adfærden har en funktion og det kan tage tid at stoppe, da den unge skal have alternative strategier til at håndtere svære følelser. Og det er netop andre strategier og metoder, som vi arbejder med her i ROBUS”, siger hun.

Vil du vide mere om ROBUS? Læs mere her.