Nordea-fonden giver 3,9 mio. kr. i støtte til aktiviteter og indsatser, der skal styrke fodboldfællesskaberne i København de næste tre år. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Vesterbro

Københavns Kommune har afsat midler til at anlægge syv såkaldte broboldbaner, der er byrumsbaner velegnet til organiseret fodboldtræning, samt etablere foreningsfaciliteter omkring dem. Med en bevilling på 3,9 mio. kr. fra Nordea-fonden bliver det muligt at understøtte klubberne og deres frivillige i at lave fodboldaktiviteter på de kommende broboldbaner, få nye målgrupper med og forankre fodboldtilbuddene i lokalområderne.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) glæder sig over, at fodboldfællesskaberne styrkes: ”Fodbold er og kan noget helt særligt. Ikke alene giver boldspillet sved på panden; fodbold bygger bro mellem mennesker på tværs af alder, køn og kultur. Fodboldklubberne i byen er gode til at finde på nye, innovative løsninger, og vi har i København et ønske om, at endnu flere skal være en del af sunde og aktive fællesskaber. Og med de kommende broboldbaner, foreningsfaciliteter og Nordea-fondens bevilling til aktiviteter og støtte til foreningerne kan vi sammen med de københavnske fodboldklubber få flere udsatte børn, piger og inaktive voksne med i fodboldfællesskaberne.”

Det treårige projekt, som Nordea-fonden støtter, skal udføres i tæt samarbejde med en række københavnske fodboldklubber.

”Fodbold giver god motion og skaber stærke fællesskaber. Desværre er ventelister hos fodboldklubberne ofte en stopklods for at komme i gang, ligesom nogle grupper har sværere ved at finde vej til foreningslivet. Med projektet bliver der skabt nye foreningstilbud og samarbejder, så der kommer endnu mere fodbold til flere københavnere, og det vil helt sikkert få pulsen og smilebåndene op rundt om i byen,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Aktiveringsindsats under EM-slutrunden.
Da EM i fodbold er udskudt til 2021, bliver det derudover muligt at koble EM i fodbold med etableringen og ibrugtagningen af broboldbanerne for derigennem at få endnu flere københavnere til at spille fodbold.

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og DBU København arbejder allerede tæt sammen om at aktivere fodboldklubberne og byens borgere under EM i fodbold 2021.

Det er dette arbejde, der kan styrkes yderligere med støtten fra Nordea-fonden, som blandt andet sikrer en mere bæredygtig udvikling og forankring i fodboldklubberne og i lokalområderne, så flere børn, unge og voksne bliver inkluderet i fodboldens fællesskaber.

Fakta

  • Nordea-fonden har bevilget 3,9 mio. kr. til Københavns Kommune projekt ”Flere med i fodboldfællesskaberne i København.”
  • Projektet, der løber over de næste tre år, består af tre dele:
    • Foreningsfodbold for yngre børn i alderen 4-8 år, herunder også udsatte børn og forældre på de kommende broboldbaner.
    • Fodboldtilbud for inaktive voksne, både organiseret og selvorganiseret fodbold på de nye broboldbaner.
    • Målrettet inddragelse af piger i udvalgte fodboldklubber.
  • I aftalen om Budget20 blev der afsat penge til syv nye såkaldte ”broboldbaner” på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro. Brobold handler om at tænke idrætsfaciliteter på en ny måde og udnytte byens kvadratmeter, så flere får mulighed for at spille fodbold. Konkret sker det ved at omdanne aktivitetsarealer i byrummet til mindre byrumsbaner, der er velegnede til organiseret fodboldtræning.
  • I den netop indgåede aftale om de såkaldte overførselsmidler blev der afsat penge til foreningsfaciliteter ved broboldbanerne.