Leverandøren af det særlige københavnertoilet er gået konkurs, og derfor kan der gå over et år, før toiletterne kommer på plads.

Fire af de nye offentlige toiletter, der skulle have været klar ved åbningen af Cityringen, bliver først etableret, når en ny leverandør er fundet. Den type opgave skal i udbud, og derfor kan der gå over et år, før toiletterne kommer på plads.

Med indvielsen af Cityringen har København samtidig fået en række nye byrum ved de nye stationer. Byrum, der inviterer til ophold og aktiviteter i lokalområdet, og som skal være klar til, at tusindvis af metropassagerer kommer til at strømme forbi dagligt. Derfor var det på forhånd også besluttet, at der på alle metrostationer skal være adgang til et offentligt toilet for de mange flere mennesker, som fremover vil færdes på pladserne.

Flere steder er der i forvejen et offentligt toilet i nærheden, som passagererne kan benytte, mens der er afsat penge til helt nye toiletfaciliteter på de øvrige stationer. Seks af disse pladser skal have det særlige københavnertoilet med handicapadgang, nemlig stationspladserne ved Marmorkirken, Poul Henningsens Plads, Skjolds Plads, Vibenshus Runddel, Nuuks Plads og Nørrebro Station.

Københavnertoiletterne bliver imidlertid forsinkede, fordi leverandøren gik konkurs kort før indvielsen af Cityringen. Det betyder for det første, at tissetrængende metropassagerer på disse stationer ikke fra start af får adgang til et offentligt toilet undervejs på rejsen.

For det andet har kommunen været nødt til at finde midlertidige løsninger på de ufærdige arealer, hvor toiletterne skulle være opført. På fire af de seks pladser, hvor arbejdet er afbrudt, var der gjort klar med installationer til el, vand og afløb, som stak op af jorden. Disse installationer er i stedet pakket væk under dæksler og belægning, så pladserne ikke kommer til at fremstå med grimme, afspærrede huller. På de to sidste pladser har leverandøren nået at sætte toiletbygningerne op, men den indvendige del er endnu ikke klar til brug. Her vil bygningerne derfor blive stående aflåst indtil videre.

‘Det er selvfølgelig stærkt utilfredsstillende, at vi ikke har fået leveret de toiletbygninger, som vi har bestilt for lang tid siden, og som skulle være klar ved Cityringens åbning. De berørte stationspladser vil dagligt blive besøgt af mange tusind metropassagerer, der kan have behov for et toilet. Samtidig er stationspladserne anlagt, så de skaber nye attraktive byrum i lokalmiljøet, og også i den sammenhæng er det ærgerligt, at vi ikke fra start af kan tilbyde den service til københavnerne, som et offentligt toilet jo er,’ siger centerchef Henriette Hall-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Forvaltningen sætter nu et udbud i gang for at finde en ny leverandør, ligesom der er iværksat et retsligt og økonomisk efterspil over for konkursboet efter den tidligere leverandør. Kommunen ejer designet af det særlige københavnertoilet, så der bliver ikke ændret på udseendet eller kvaliteten af bygningerne.

Fakta.
Metroselskabet er bygherre på metrostationspladserne, men kommunen har bevilget i alt 160 mio. kroner til såkaldte tilkøb, der skal gøre pladserne til attraktive byrum for københavnerne og sikre den trafikale sammenhæng med det lokalområde, metrostationerne er placeret i. Tilkøbene er fx bænke, træer, drikkevandsposter, cykelparkering, trafikale sideprojekter, bedre kantzoner – og altså også nye offentlige toiletter med handicapadgang.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at have indgået en rammeaftale med en ny leverandør med udgangen af 2020, så de fire manglende københavnertoiletter kan være opstillet og klar til drift senest i løbet af 1. halvår af 2021.

De fire pladser, som mangler toiletter, er Skjolds Plads, Nørrebro Station, Poul Henningsens Plads og Marmorkirken. På Nuuks Plads og Vibenshus Runddel har man nået at opføre bygningen, før konkursen ramte. Disse kommer til at fremstå aflåste, indtil de kan sættes i drift. Forventningen er, at det kan ske inden for en kortere tidshorisont, men forvaltningen kan endnu ikke sige hvornår.

Kommunen har i forbindelse med budget 2015 bevilget i alt 8,4 mio. kroner til nye offentlige toiletter ved i alt syv metrostationer. Disse er de seks omtalte københavnertoiletter samt en toiletbygning, som kommunen skal i gang med at indrette i den gamle graverbolig på Assistens Kirkegård. Dette toilet er ikke berørt af konkursen og forventes at stå færdig i løbet af 2020.

Det nye bemandede toilet, som anlægges i forbindelse med metrostationen på Rådhuspladsen, er heller ikke berørt af konkursen. Det er Metroselskabet, der finansierer og anlægger dette toilet, som forventes at blive åbnet for offentligheden i løbet af efteråret.

Foruden de nye toiletter på metrostationspladserne driver Københavns Kommune 37 offentlige toiletter rundt om i byen, heraf 7 toiletter med opsyn og 22 handicaptoiletter. Dertil kommer et større antal offentlige toiletter i parkerne og 10 pissoirs på byens opholdspladser.

Læs mere her.