Sundhedsstyrelsen har offentliggjort anbefalinger for overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi. Anbefalingerne skal gøre overgangen lettere og mere tryg for unge patienter, deres pårørende og behandlerne. Det oplyses i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Vesterbro

For unge patienter kan det være en stor udfordring at gå fra at blive behandlet på en børne- og ungeafdeling til at blive behandlet på en voksenafdeling, når de fylder 18 år. Overgangen bliver ofte oplevet som meget brat, fordi tilgangene og procedurerne er anderledes på voksenafdelingerne, og gruppen af medpatienter og behandlere er en anden. Samtidig oplever de unge også større krav til, at de selv skal kunne håndtere deres sygdom og styre forløbet.

”En god og tryg overgang er afgørende for, at det videre behandlingsforløb bliver vellykket. Derimod kan en utilstrækkelig overgang til en voksenafdeling i værste fald betyde, at den unge patient ikke følger behandlingen ordentligt, og dermed risikerer at få komplikationer. Det er det, vi vil undgå med de nye anbefalinger,” siger Tanja Popp, konstitueret centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingerne skal inspirere sundhedspersonalet til at planlægge en mere struktureret overgang, der forbereder både den unge, forældre og/eller centrale netværkspersoner på at håndtere ændringerne på voksenområdet. Anbefalingerne skal samtidig sikre, at sundhedspersonalet støtter den unge i at håndtere sin langvarige sygdom og i at udvikle sine kompetencer til at tage vare på sig selv og tage ansvar for egen behandling.

”Mange sygehuse arbejder allerede med at skabe de gode overgange. Vi håber, at de kan bygge videre på deres erfaringer med disse anbefalinger og at andre også bliver inspirerede til at arbejde med området på tværs af specialer. Vi arbejder for, at unge patienter får en tryg og glidende overgang til behandlingen i voksenregi,” siger Tanja Popp, konstitueret centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i to initiativer.

De bygger dels på udviklingen af en model for bedre overgange for unge med moderate til svære psykiske lidelser, som er udviklet med midler fra ”Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022”. Dels bygger anbefalingerne videre på de eksisterede anbefalinger for en god overgang fra børne- og ungeambulatoriet for unge med type1 diabetes, som er en del af Den Nationale Diabeteshandlingsplan fra 2017. De nye anbefalinger kan bruges på alle sygdomsområder, og både inden for somatik og psykiatri.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Anbefalinger for transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi