Der er store udfordringer med trafikken på Dybbølsbro på Vesterbro. Nu er forvaltningen på vej med en løsning, der skal gøre livet lettere for de mange tusinder af cyklister, der kører over broen dagligt.

Foto ABW

Teknik- og Miljøforvaltningen er nu klar med et forslag til en løsning, hvor der etableres en tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset Ingerslevsgade, Skelbækgade og Dybbølsbro. Den diagonale cykelsti skal forbinde den dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro med Skelbækgade og Dybbølsgade. Det er første gang i Danmark, at en sådan løsning tages i brug, og teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) håber, at københavnerne vil tage godt imod den:

“Udfordringen på Dybbølsbro er jo egentlig opstået på en positiv baggrund, nemlig at så mange københavnere cykler over broen og gennem cykelslangen til og fra Amager hver dag. Men der er alt for stor utryghed og tvivl blandt cyklister og biler, som indretningen er i dag. Jeg håber, at den nye diagonale bane vil gøre krydset lettere, tryggere og mere smidigt,” siger borgmesteren, som også hæfter sig ved, at der er opbakning til løsningen fra Vesterbro Lokaludvalg.

Tidligere tilpasninger ikke nok
Dybbølsbro blev udvidet i 2019 for bedre at kunne håndtere den øgede cykeltrafik, der kom som følge af den nye forbindelse på tværs af havnen. På trods af diverse optimeringer og tilpasninger det sidste års tid, er krydset fortsat ikke tilstrækkelig sikkert og trygt for de mange fodgængere og cyklister, der dagligt bevæger sig gennem krydset.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod lægger ikke skjul på, at den kommende forbindelse med en dobbeltrettet cykelsti kommer til at kræve noget tilvænning. Men hun har en forhåbning om, at den nye indretning bliver bedre: “Jeg kan sagtens forstå, at mange cyklister har oplevet overgangen som besværlig og ikke særligt nem at afkode. Og der vil være nogle nye ting, man skal vænne sig til også nu, for eksempel at man skal placere sig i den rigtige svingbane, når man kommer fra Dybbølsbro og skal mod Dybbølsgade eller Ingerslevsgade. Men jeg håber, at folk vil have tålmodighed på trods af historikken, og at det med tiden vil blive oplevet som en bedre løsning. Det er det hidtil bedste eksperterne har kunnet komme med, og vi skal have gjort noget ved problemerne,” siger hun.

Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for forslaget på mødet mandag den 30. maj. Anlægsarbejdet kan begynde til august og være afsluttet senere på efteråret 2022.

Fakta
Der fældes et af de to eksisterende træer på Yrsas Plads, for at gøre plads til en tværgående cykelsti. Samtidig plantes der to nye træer på pladsen.

Det er ligeledes nødvendigt at flytte Erik Heides skulptur bestående af to granitsøjler, som vil blive genplaceret på Yrsas Plads. Kunstneren har været inddraget i processen og har accepteret den nye placering.

Både forvaltningen og Dansk Cyklistforbund vurderer, at løsningen vil være en væsentlig forbedring for langt de fleste cyklister i krydset.

Forvaltningen har undersøgt flere forskellige modeller, blandt andet en rundkørsel, men denne løsning er ikke mulig, da det, i myldretiden, vil være uforholdsmæssigt svært for busserne og bilerne at komme igennem.

Anlægsomkostningerne forventes at beløbe sig til 3,5 mio. kroner – og projektet bliver koordineret med den trafikale helhedsplan for Dybbølsbro.

Københavns Politi anerkender Københavns Kommunes ønske om at gennemføre projektet og giver samtykke hertil. Dog er de bekymrede for, at den nye løsning ikke vil forbedre forholdene.

Kilde.