Hele fem danske byer er med i dette års Cities100-rapport, der indeholder de 100 mest ambitiøse og innovative eksempler på løsninger fra hele verden, hvor byer arbejder strategisk med klimatiltag.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Nordic Sustainability, C40 og Realdania. Den udkommer umiddelbart før borgmestre og repræsentanter fra verdens storbyer og de mest innovative klimabyer over hele verden i næste uge mødes i København til C40 World Mayors Summit.

Frederiksberg – Langelands Plads. Foto: Cities100

Tanken er, at projekterne i Cities100-rapporten skal inspirere internationalt. De fem danske byers projekter er eksempler på, at kommuner og byer med lokale løsninger viser vejen for, hvordan man kan bidrage til at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °grader. Det er første gang, at så mange danske løsninger har fundet vej til det globale inspirationskatalog.

De fem byers løsninger er:
· Aarhus’ Klimastrategi og Klimaplan 2016-2020
· Frederiksbergs skybrudsprojekter
· Gladsaxes borgerinddragelsesprojekt ved Kong Hans Have
· Københavns EnergyLab Nordhavn og supercykelstier i Københavnsområdet
· Næstveds Ressource Citys Glasklynge

De danske byers projekter inkluderer omfattende klimaplaner, bredtfavnende borgerinddragelse, bæredygtige transportsystemer, effektiv klimatilpasning, fremadskuende energisystemer og innovativ genanvendelse af råmaterialer. Samlet set tegner de et billede af, at danske byer er klar til at handle for klimaet.

Det er Realdania, der har finansieret Cities100. Jesper Nygård, der er adm. direktør i foreningen, fremhæver, at mange af byerne i dette års Cities100 ikke bare reducerer deres udledning af drivhusgasser, men samtidig arbejder for at skabe nye, rekreative områder og forbedret livskvalitet for millioner af mennesker verden over.

“Det er virkelig positivt at se fem danske byer repræsenteret blandt de største og mest fremadskuende byer i verden i forhold til at handle på de akutte klimaudfordringer. Det viser, at vi er på vej i den rigtige retning i Danmark. Rigtig mange byer er kommet langt i forhold til både reduktion af drivhusgasser og tilpasning af byerne i forhold til stigende vandmængder pga. højere temperaturer. Gode eksempler, nationalt og internationalt samarbejde er det, der nu skal til for at bringe byerne helt i mål,” siger han.

Fokus på borgerengagement og luftforurening.
Cities100-rapportens projekter kommer fra i alt 59 byer fra 26 lande. Projekterne viser hvordan byer kan fremtidssikre sig mod de akutte klimaudfordringer, såsom ekstremt vejr, stigende havniveau og luftforurening.

Under temaet “Citizen Engagement” viser flere byer eksempler på, hvordan de engagerer borgerne – og også bevægelsen af unge klimaaktivister – med at omsætte den grønne agenda.

Verden over sætter byerne hårdere ind imod luftforurening. WHO – Verdenssundhedsorganisationen – vurderer, at syv millioner mennesker dør hvert år på grund af forurenet luft, heraf 3.600 i Danmark. Her viser blandt andet London vejen ved at indføre verdens strengeste standarder for køretøjers luftforening med hovedstadens nye Ultra Low Emission Zone (ULEZ). Og i København er supercykelstierne med til at holde borgere sunde samtidig med, at transportrelateret udledning bliver reduceret i hovedstadsområdet.

“Luftforurening står meget højt på mange byers dagsorden, når de udvikler klimaprojekter. Godt 80 procent af de frontløberprojekter, der beskrevet i Cities100-rapporten, har også fokus på at forbedre byernes luftkvalitet. Borgmestrene tager altså både lokalt ansvar i forhold til deres borgeres sundhed og globalt ansvar i forhold til at formindske byernes udledning hurtigst muligt. I det hele taget kan vi se, at flere og flere byer arbejder strategisk og helhedsorienteret med deres klimaindsats og heller ikke er bange for tage fat om de svære og vanskelige udfordringer,” siger Esben Lanthén, Partner og stifter af Nordic Sustainability.

Videndeling og ny analyse.
2019-udgaven af ​​Cities100 sætter endnu mere fokus på videndeling. Afsnittet “Hvad andre byer kan lære” er målrettet borgmestre og beslutningstagere med inspiration fra hvert af de 100 projekter. Og rapporten indeholder også en omfattende analyse af de globale tendenser inden for byernes arbejde med klima og bæredygtighed, herunder indsigt i de udfordringer og succeser byerne møder i arbejdet.

Lanceringen af Cities100-rapporten bliver fejret ved C40 World Mayors Summit, hvor syv af de 100 projekter bliver valgt som vindere af C40 Cities Bloomberg Philantropies Award. Det foregår i København fra den 9.-12. oktober, hvor borgmestre fra hele verden samles i København til klimatopmøde.

Cities100 bliver lanceret online den 2. oktober og kan læses på Cities100report.com.

FAKTA. Om de danske projekter i Cities100.
Aarhus’ Klimastrategi og Klimaplan 2016-2020: Aarhus er godt på vej til at opnå sit mål om at blive CO2-neutral i 2030 og byen har allerede halveret sin udledning de sidste ti år. Aarhus’ Klimastrategi og Klimaplan sætter retningen for de områder, hvor byen skal gøre en særlig indsats indtil 2020, på vej mod klimaneutral og fossilfri fremtid.

Frederiksbergs skybrudsprojekter: Frederiksbergs tilgang til regnvandshåndtering er skræddersyede projekter, der passer til byens eksisterende infrastruktur. En række projekter gør byen mere robust over for skybrud og skaber samtidig nye grønne områder. En ny udbudsform får byen og leverandører til at samarbejde om nye og innovative løsninger.

Gladsaxes borgerinddragelsesprojekt ved Kong Hans Have: Kong Hans Have er en tidligere flad græsplæne, der ved klimatilpasning blev forvandlet til en lille park med bakker, stier og en sø. Elementerne til parken blev bestemt i forbindelse med borgerbudgetforløbet, Lokale Stemmer, der gav de lokale borgere mulighed for at bestemme hvordan budgettet skulle bruges.

Københavns EnergyLab Nordhavn: EnergyLab Nordhavn er et dansk storbylaboratorium, der forsker i og demonstrerer hvorledes fremtidens smarte energisystemer både kan sikre, at vi får mere vedvarende energi, såvel som være med til at opnå Københavns mål om at blive klimaneutral i 2025.

Supercykelstier i Københavnsområdet: Supercykelstierne er et samarbejde mellem 27 kommuner og Region Hovedstaden, der arbejder sammen for at skabe 746 km cykelinfrastruktur, der skal gøre det endnu nemmere – og mere sikkert – at cykle til og fra arbejde. Stierne forventes at øge det årlige antal cykelture med seks millioner.

Næstveds Ressource Citys Glasklynge: Glasklyngen er et af Næstveds bedste eksempler på cirkulær økonomi. Glasklyngen indsamler og sorterer omkring 125.000 tons glas om året, hvorefter glasset bliver genanvendt til cirka 700-800 millioner flasker og husholdningsglas om året. Glasklyngen sparer ca. 15.000 tons CO2 om året.

Om Cities100.
Det er fjerde gang Cities100-rapporten bliver udgivet og for første gang er rapporten 100 procent digital. Cities100 er skabt som et samarbejde mellem konsulentfirmaet Nordic Sustainability og C40 og bliver finansieret af Realdania. De tre foregående udgaver af Cities100 blev produceret af virksomheden Sustainia. Cities100 fremviser 100 af de mest ambitiøse klimaprojekter i verden. Projekterne er udvalgt blandt 195 ansøgere efter en udvælgelses- og evalueringsproces ved Nordic Sustainability og et team af eksperter fra C40. Projekterne er evalueret efter fem kriterier: Klimaeffekt, merværdi, innovation, samarbejde samt deling og opskalering.

Om Realdania og klimaindsatsen.
Realdania er strategisk partner og bidragsyder til C40 og medvært for C40 World Mayors Summit 2019 i København den 9.-12. oktober. Realdania er en filantropisk forening med omkring 155.000 medlemmer, der arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Realdania har som et af sine filantropiske mål at fremme bæredygtige byer, som bl.a. er rustet til et klima med øgede vandmængder. Desuden bidrager foreningen til arbejdet med at forebygge de alvorlige klimaudfordringer gennem internationalt klimaarbejde, videndeling og ved at fremme innovative, bæredygtige løsninger.

Om Nordic Sustainability.
Nordic Sustainability er en konsulentvirksomhed, der er specialiseret i bæredygtighed. Missionen er at hjælpe organisationer med at integrere bæredygtighed i deres kerneaktiviteter. Virksomheden hjælper sine kunder med de strategiske processer og analyser, der er nødvendige for at sætte en fremtidssikret retning i en kompleks virkelighed, hvor forventninger til organisationer er under hastig forandring. Nordic Sustainability er den eneste nordiske akkrediterede partner til Future-Fit Foundation, hvis strategiværktøj bliver brugt af et stigende antal danske og internationale virksomheder.

Om C40 Cities.
C40 Cities forbinder og forpligter 94 af verdens største byer til konkret klimahandling, for at bane vejen for en sundere og mere bæredygtig fremtid. Netværket repræsenterer 700+ millioner borgere og en fjerdedel af den globale økonomi. Byernes borgmestre forpligter sig til at levere på de mest ambitiøse af Parisaftalens mål – på lokalt niveau – samt forbedre byernes luftkvalitet. Paris borgmester Anne Hidalgo er nuværende formand for C40; og tre gange borgmester i New York City, Michael R. Bloomberg, er bestyrelsesformand. C40’s arbejde er muliggjort takket være tre strategiske partnere: Bloomberg Philanthropies (US), Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) og Realdania.

Læs mere her.