De opdaterede retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter er i denne udgave revideret for at tage højde for, at størstedelen af de personer, der smittes med ny coronavirus forventes at blive smittet med deltavarianten af virus. Kravet om isolation hos de nære kontakters nære kontakter ophæves.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

De opdaterede retningslinjer anbefaler, at der i forbindelse med hvert smittetilfælde nu igangsættes opsporing af nære kontakter og de nære kontakters nære kontakter. Der skelnes ikke længere mellem hvilken variant af virus, man er smittet med. I den reviderede udgave skal nære kontakter fortsat gå i selvisolation og testes to gange, mens de nære kontakters nære kontakter kan nøjes med test og ikke behøver at selvisolere sig.

Statens Serum Institut følger nøje med i, om der skulle komme nye varianter til Danmark med særlig øget smitsomhed, øget alvorlighed eller udfordringer i forhold til effekt af vacciner, hvilket kan medvirke til mere skærpede retningslinjer for opsporing af nære kontakter og de nære kontakters nære kontakter.

Sundhedsstyrelsen informationsmaterialer om nære kontakter vil blive opdateret snarest.

Se opdateret udgave af retningslinjerne for håndtering og opsporing af nære kontakter

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person:

  • ikke er færdigvaccineret­: Du skal straks gå i selvisolation og testes på 4.- og 6.-dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
  • er færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet på 4.- og 6.-dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person⁎⁎­­.

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en nær kontakt:

  • ikke er færdigvaccineret­: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet på 4.- og 6.-dagen efter, du sidst var i nær kontakt med personen, som er nær kontakt.
  • er færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder⁎⁎­­: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet en enkelt gang på 4.-dagen efter, du sidst var i nær kontakt med personen, som er nær kontakt.

Er du i tvivl?

Ring til Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning.

­⁎Du er færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalet stik.
­­⁎⁎Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du heller ikke at blive testet.

Læs pressemeddelelsen her.