Der er et stabilt højt trivselsniveau blandt alle elever på ungdomsuddannelser og den forberedende grunduddannelse. Dog oplever nogle elever uønsket seksuel opmærksomhed på skolen. Det viser den årlige trivselsundersøgelse.

Foto: ABW

Trivslen blandt elever på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og den forberedende grunduddannelse (FGU) var i 2021 på samme høje niveau som tidligere år. Det viser den årlige trivselsundersøgelse.

På de gymnasiale uddannelser har eleverne i 2021 en gennemsnitlig score på 4, hvilket er på niveau med de tidligere år. Her måler man trivslen ved graden af enig i udsagnet ”Jeg er glad for at gå i skole”.

På erhvervsuddannelserne har eleverne en gennemsnitlig trivsel på 4 på en skala fra 1 til 5. Det er på niveau med de foregående år. Her og på FGU opgøres trivslen som en samlet score baseret på flere spørgsmål.

På FGU ligger trivslen i gennemsnit på 3,9, hvilket er på niveau med året før.

For første gang indeholder spørgeskemaet på erhvervsuddannelserne og FGU spørgsmål om uønsket seksuel opmærksomhed. Tilsvarende spørgsmål er blevet stillet på de gymnasiale uddannelser siden 2018. Her viser resultaterne, at næsten hver femte elev på tværs af uddannelserne inden for det seneste år har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra andre elever eller ansatte på skolen. Både mandlige og kvindelige elever angiver, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Børne- og Undervisningsministeriet vil oprette en ny ansøgningspulje på to millioner kroner i 2022 med det formål at styrke seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne og FGU.

Kilde.