Det skal være nemmere at være veteran i København. Det skal en ny veterantovholder og en hotline være med til at sikre.

De fleste veteraner, som har været på civile eller militære missioner for Danmark i udlandet, kommer godt hjem og finder sig til rette igen på arbejdsmarkedet. Men der er også veteraner, der har brug for støtte til at komme tilbage til et normalt arbejdsliv, fordi oplevelserne stadig påvirker krop og sind.

Derfor styrker Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune nu indsatsen, så veteraner hurtigst muligt får den rette hjælp til at komme videre i job, uddannelse, fleksjob eller førtidspension. “Veteranerne har været udsendt til krig og katastrofer, og de har kæmpet for vores frihed. Desværre har vi ikke været gode nok til efterfølgende at tage imod dem i beskæftigelsessystemet. Det skal ændres, for selvfølgelig skal vi give Danmarks veteraner den nødvendige hjælp. Vi kan ganske enkelt ikke være andet bekendt”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Ny veterantovholder.
Lige nu reklamerer flere hundrede plakatstandere i det københavnske bybillede for et direkte telefonnummer til Københavns nye veterantovholder, der skal sikre, at byens veteraner og deres pårørende får den rigtige hjælp. Tovholderen og tre veterankoordinatorer skal bl.a. oplyse veteranerne om de særlige tilbud, der findes til lige præcis dem. Uanset om de eksempelvis har brug for assistance til at oversætte deres kompetencer fra militæret til det civile arbejdsmarkeds behov, eller om de kæmper med psykiske eftervirkninger af deres udsendelse.

Københavns Kommunes hidtidige indsats for veteraner er blevet kritiseret for dårlig koordination og mangel på synlighed. Derfor tog beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard ved sidste års budgetforhandlinger initiativ til at styrke indsatsen. Over de næste fire år er der nu afsat over 7 millioner kroner til bl.a. opkvalificering af de medarbejdere der har kontakt med veteraner (veterantovholder og veterankoordinatorer) i jobcentrene og én indgang til kommunen i form af den nye tovholder og den direkte hotline.

“Min forventning er, at den nye veterantovholder hurtigt kan oplyse om tilbud og muligheder og guide ledige veteraner til de veterankoordinatorer, der har viden om de særlige udfordringer, man kan have efter at have været udsendt. Jobkonsulenterne skal kunne spotte de veteraner, der ikke oplyser deres veteranstatus på jobcenteret og henvise dem til veterankoordinatorerne. Det skulle gerne betyde, at man som veteran oplever større relevans og sammenhæng i den indsats, man modtager fra os”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Tovholderen skal også udvide samarbejdet med virksomheder, der har en veteran i småjob, løntilskud eller praktik.

Parade i København.
Fredag eftermiddag er der parade i Københavns gader og efterfølgende modtagelse på Rådhuset for det netop hjemvendte Hold 10 fra Danmarks nuværende mission i Irak og deres pårørende. Her holder beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard velkomsttalen.

Fakta:
En veteran er en person, der har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage.
Der er ca. 3500 veteraner i København
Forsvarets Veterancenter vurderer, at op til 20 pct. af alle veteraner har psykiske følgevirkninger af deres udsendelser, og at ca.10 pct. er diagnosticerede med posttraumatisk stresslidelse.
Veteraner eller pårørende, der gerne vil tale med Københavns nye veterantovholder, kan ringe på 29 42 29 25.
Læs mere om Københavns Kommunes tilbud til veteraner her: https://www.kk.dk/veteran