På trods af en målsætning om, at ingen må komme til skade i trafikken, sker der stadig mange uheld i de københavnske gader. Således skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto ABW

I 2017 vedtog Borgerrepræsentationen nul-visionen om, at ”Ingen skal komme alvorligt til skade eller blive dræbt i trafikken”. Siden vedtagelsen af visionen er udviklingen gået i den forkerte retning, idet der i 2019 blev dræbt syv personer i trafikken, og 195 personer kom alvorligt til skade, mens der i 2017 blev dræbt fem personer, og 172 kom alvorligt til skade.

Særligt de bløde trafikanter er udsat, og derfor er det afgørende at gøre det mere trygt og sikkert at færdes til fods og på cykel i København, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). Og dertil er det vigtigste redskab at sætte farten ned på vejene:

– Lavere fart er det bedste middel mod alvorlige ulykker for cyklister og fodgængere i en storby som København. Samtidig vil en lavere hastighed også reducere støj og udledning af CO2. Heldigvis har Christiansborg hørt vores ønske om at give kommunerne større frihed til selv at sætte hastighedsgrænsen på de mindre veje, men vi har brug for også at kunne sætte ind på større veje samt at sætte grænsen helt ned til 30 km/t, hvis det virkelig skal batte, siger hun.

Cyklister og fodgængere udgjorde samlet set 81 pct. af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden 2017-2019. Cyklister udgør op til ca. 55 pct. af de alvorligt tilskadekomne. Udover at sætte farten ned, vil Ninna Hedeager Olsen derfor i efterårets budgetforhandlinger forsøge at få opbakning til at indrette veje og kryds mere sikkert:

– Desværre betyder regeringens anlægsloft, at det er svært for kommunerne at afsætte tilstrækkeligt med penge til ombygningen af de trafikkryds og vejstrækninger, der skaber de største udfordringer for trafiksikkerheden. Når regeringen holder fast i det stramme anlægsloft, bør den til gengæld gøre det muligt for os at sænke hastigheden på vejene, påpeger Ninna Hedeager Olsen.

I den nye handlingsplan for trafiksikkerhed lægger forvaltningen blandt andet op til, at der skabes et mere retvisende overblik over det reelle antal af ulykker. I dag baseres ulykkestallene udelukkende på data fra politiet, men de vurderes kun at fange 10 pct. af de mindre alvorlige ulykker, og 25 pct. af de alvorlige ulykker, der ender på hospitalerne. For at få et mere fyldestgørende billede, skal der derfor fremover arbejdes på at få mulighed for at indhente data fra andre kilder, heriblandt data fra Region Hovedstaden.

Derudover skal trafiksikkerheden integreres bedre i den politiske proces. Det vil sige, at trafiksikkerhed tænkes ind på alle niveauer i planlægningen af byens udvikling, og der laves en systematisk erfaringsopsamling fra gennemførte projekter. Der skal desuden udarbejdes tværgående retningslinjer for børns cykel- og gangforhold i forbindelse med skole, idræt og fritid.

Handlingsplanen for Trafiksikkerhed behandles på mødet i Teknik- og Miljøudvalget mandag d. 21. juni.

Fakta

Cyklister og fodgængere udgjorde samlet set 81 pct. af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden 2017-2019.

Få helt små børn kommer til skade i trafikken, men fra 12-årsalderen øges frekvensen af ulykker.

Cyklister udgør op til ca. 55 pct. af de alvorligt tilskadekomne. 23-25-årige kommer oftest til skade.

Landspatientregistret, som giver overblik over indlæggelser og akutmodtagelser på hospitalerne, registrerer ca. 10 gange så mange tilskadekomne, som politiets data viser. Antallet af alvorligt tilskadekomne er ca. 4 gange højere.