Overborgmester Lars Weiss (S) vil bane vejen for byens cyklister med ny cykelbro. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Overborgmester Lars Weiss (S) vil bane vejen for byens cyklister med ny cykelbro, som skal forbinde Nordre Toldbod med Refshaleøen og på sigt med Københavns nye bydel, Lynetteholm. Et politiske flertal på Rådhuset har netop afsat to millioner kroner til at undersøge de mulige forbindelser over havnen.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Stadig flere københavnere springer på cyklen. Og der er allerede i dag trængsel på blandt andet Inderhavnsbroen, så der er behov for nye bilfri forbindelser, der kan binde byen endnu bedre sammen på tværs af havnen.

Derfor skal der bygges en ny cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, hvis det står til overborgmester Lars Weiss (S). Overborgmesteren glæder sig over, at der er opbakning til at tage første vigtige skridt mod en ny cykelbro i København og sætte gang i en undersøgelse, der skal kortlægge de konkrete muligheder.

”København er verdens bedste cykelby, og det skal den blive ved med at være. Derfor er det helt afgørende, at vi konsekvent udvikler og udbygger byen med cyklisterne for øje. En cykelbro mellem Indre By og Refshaleøen skal være med til at bane vejen for cyklisterne på Refshaleøen og den kommende bydel, Lynetteholm – og gøre det endnu lettere for københavnerne at komme rundt i hele byen på cykel”, siger Lars Weiss (S).

Undersøgelsen skal blandt andet afdække de mulige linjeføringer over havnen, hvad det vil koste at etablere en ny cykelbro og hvordan broen fysisk kan udformes. Samtidig skal det vurderes, hvordan en ny cykelforbindelse vil påvirke trafikken i nærmiljøet, sejladsforholdene i havnen og de byggerier, som allerede er planlagt i området.

Refshaleøen er med op mod to millioner besøgende (2019) blevet en af Københavns mest besøgte destinationer, hvilket skaber pres på de eksisterende cykelforhold. Behovet for en smart cykelhovedåre over Refshaleøen vil blive større de næste mange år, når den nye bydel Lynetteholm skal udvikles og skabe plads til 35.000 københavnere. Også Lynetteholm tænkes nemlig i københavnsk ånd som en delvist bilfri bydel med cykler som et dominerende transportmiddel.

Overborgmesteren ser derfor en kommende cykelbro som en essentiel del af byudviklingen og infrastrukturen i området.

”Refshaleøen er allerede blevet et af de steder, som allerflest københavnere og turister lægger vejen forbi. Og når vi ønsker at fremme cyklismen mest muligt i vores byudvikling, så er det helt rigtigt at skabe virkeligt smukke og hurtige cykelveje, så cyklen vælges til af lyst, ikke af nød. Cyklerne og gode cykelveje bliver helt centrale i infrastrukturen, når byudviklingen af Refshaleøen og Lynetteholm for alvor tager fart”, siger Lars Weiss (S)

Undersøgelsen ventes at være færdig i løbet af sommeren eller efteråret 2022, hvor resultaterne vil blive præsenteret for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Fakta om overførselssagen
Den såkaldte overførselssag er en politisk forhandling i kommunen hvert forår, hvor der forhandles om overskydende midler fra sidste års budget. Midlerne går til nye initiativer samt opgaver, der mangler finansiering eller er blevet dyrere end ventet. Det er de partier, der er med i årets budgetaftale, der fordeler pengene.