Pia Gjellerup bliver ny bestyrelsesformand for By & Havn. Hun afløser Carsten Koch, som har siddet i formandsstolen i 12 år.

På møde i Københavns Borgerrepræsentation den 8. oktober er Pia Gjellerup blevet udpeget som ny bestyrelsesformand for By & Havn. Pia Gjellerup overtager posten efter Carsten Koch, hvis afgang sker som led i et generationsskifte i selskabet.

Og det er en stor opgave, der venter den nye formand, siger overborgmester Frank Jensen: ”København vokser med op mod 100.000 borgere frem mod 2030. Det kræver, at vi får skabt plads til de mange nye københavnere og samtidig udvikler byen bæredygtigt, hvilket By & Havn spiller en vigtig rolle i. Med Pia Gjellerup får By & Havn en stærk formand, der kan være med til at udvikle København til glæde for københavnerne, erhvervslivet og byens gæster”, siger overborgmester Frank Jensen (S), der ser frem til samarbejdet med den nye formand.

”Jeg vil samtidig gerne takke Carsten Koch for et utrolig godt samarbejde og for hans kæmpe indsats i udviklingen af Københavns nye byområder det seneste årti. Carsten Koch overdrager et selskab i topform, der nu kan tage de næste store skridt i Københavns byudvikling”.

På den nye formands bord ligger flere store opgaver, herunder opgaven med at færdiggøre Ørestad, videreudvikle Nordhavn og udvikle det fremtidige Lynetteholm, der blandt andet skal sikre, at København fortsat kan vokse, samtidig med at boligpriserne kan holdes på et niveau, så der fortsat er plads til alle i København.

Pia Gjellerup er centerleder i Center for Offentlig Innovation og har tidligere været politisk chef i DJØF samt både justitsminister, erhvervsminister og finansminister. Det er således en visionær profil med solid politisk erfaring, der den 1. januar 2020 sætter sig i formandsstolen.

”Det er med stor glæde, jeg har sagt ja til opgaven som formand for By & Havn for sammen med den øvrige bestyrelse og selskabets ledelse og medarbejdere at fortsætte arbejdet med at skabe betingelser for udviklingen af den skønne by, København skal blive ved med at være. By & Havn kombinerer et aktuelt ansvar med et perspektiv for kommende generationer”, siger Pia Gjellerup.

Formandsskiftet sker som led i det generationsskifte, som Carsten Koch allerede varslede i 2017 i forbindelse med forlængelsen af hans formandspost, og som han igangsatte sidste år med ansættelsen af Anne Skovbro som ny direktør i By & Havn.

“Det har været en stor oplevelse og ære at være aktivt med i By & Havns arbejde med at udvikle København. I dag er hovedstaden en internationalt beundret storby med en havn, man kan bruge rekreativt. I min periode som formand har selskabet leveret ca. 20 mia. kr. til infrastruktur, byrum og parker til glæde for byens borgere samtidig med, at gælden er i jævn aftagen. Det er jeg meget stolt af. Efter 12 år som formand er et generationsskifte naturligt. Jeg glæder mig til at følge arbejdet med den fortsatte udvikling af byen og havnen.”

Carsten Koch fratræder ved årets udgang.

For mere information, læs videre her.