Pressefoto

Torsdag den 7. oktober kl. 19:30 blev der tændt for den permanente belysning på Amagerværkets blok 4. Ofte er kraftværker store, men ret anonyme, bygninger, der henligger i mørke om aftenen – eventuelt med et par spots, der oplyser energiselskabets navn på facaden. På Amagerværket har HOFOR, i samarbejde med Gottlieb Paludan Architects, valgt en helt anden vej.

Den nye blok 4, der producerer grøn fjernvarme, har fået en belysning, der helt fra begyndelsen har været en integreret del af den arkitektoniske totalløsning. Blokken omsluttes af en dyb facade, der er konstruereret af certificeret bæredygtige træstammer. HOFORs og Københavns Kommunes plan for en grøn energiforsyning synliggøres gennem en kraftfuld og sanselig arkitektur, der formidler skiftet fra kul til bæredygtig biomasse. Facaden udenpå afspejler således, hvad der sker indeni.

Som en skov i bevægelse

Når det bliver mørkt, skifter bygningen karakter. En afdæmpet belysning gør værkets unikke facade af lodrette træstammer synlig og tydeliggør strukturen i facaden. Lyset bevæger sig roligt henover stammerne, så det giver mindelser om en levende skov – både tæt på og langt væk. En skov, hvor lyset skifter hele tiden, som når vinden får grenene og trækronerne til at bevæge sig i uforudsigelige retninger, så der hele tiden dannes nye mønstre i lyset. Midt i det hele går en trappe op gennem “skoven” til en udsigtsplatform, der åbnes for offentligheden i 2022.

Grænserne mellem kunst og arkitektur er flydende, og mange vil nok opleve det som om, kraftvarmeværket hver aften forvandler sig til også at være en installation i evig bevægelse. En installation, der er synlig for københavnerne mange forskellige steder i hovedstaden. Men kun, når det er mørkt.

Visionen afspejles i facaden og i lyset

“Vi har lagt vægt på at tænke det hele sammen, således at den grønne omstilling af København afspejles i den måde, blokken er bygget på – og den måde, den er belyst på. Man kan sige, at bygningen giver noget tilbage til byen, når natten falder på. Så tak til Gottlieb Paludan Architects for et stærkt og tillidsfuldt samarbejde – også om lyset,” siger forsyningsdirektør i HOFOR, Jane Egebjerg Andersen.

Hun gør opmærksom på, at 99 pct. af københavnerne får den grønne fjernvarme fra HOFOR til en stabil pris – selv i en tid med voldsomme prisstigninger på energi.

En både grøn og billig løsning

HOFOR og arkitekterne har fra begyndelsen fokuseret på, at lyssætningen skulle være grøn og klimavenlig – bl.a. ved at bruge diodelys. “Derfor er det lykkedes at skabe en belysning, som det i gennemsnit koster 300 kr. i døgnet at holde i gang. Lyset er ikke tændt hele natten, men slukkes automatisk ved midnat. Vi har desuden arbejdet meget målbevidst med at optimere og begrænse anvendelsen af lys på de store havne- og lagerarealer rundt om Amagerværket. Det reducerer energiforbruget og begrænser lysforureningen, så der ikke strømmer lys ud fra værket til alle sider,” siger Jane Egebjerg Andersen.

Også hos Gottlieb Paludan Architects er der tilfredshed med resultatet. “I samarbejde med en engageret bygherre og dygtige samarbejdspartnere, ikke mindst de engelske lysdesignere fra Speirs Major, er det lykkedes os at projektere et effektivt kraftvarmeværk baseret på biomasse og samtidig udfolde en spektakulær scenografisk fortælling om bæredygtighed,” siger projektchef Michael Krarup fra arkitektfirmaet.