Overborgmester Frank Jensen stiller sig i spidsen for den første samlede politik for København som studieby.

Hvordan skaber vi flere attraktive boligområder for unge studerende? Hvordan skaber vi et godt studiemiljø i byen? Og hvordan styrker vi overgangen til arbejdslivet, så flere både danske og internationale studerende kommer hurtigere i job i København?

Det er nogle af de spørgsmål, en ny politik skal svare på, og som dermed skal gøre København til en endnu mere attraktiv studieby og samtidig sikre, at unge studerende i København kommer godt gennem studierne og videre ud i arbejdslivet.

”Studieliv handler både om faglighed og om fritid, om boliger og fremtidsmuligheder. København skal være en by, der tilbyder stærke rammer til de mange studerende. Derfor vil jeg blandt andet arbejde for mange flere studieboliger og et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, så de studerende kan få lov til at løse virkelige problemstillinger og komme hurtigere i job”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

“Der er masser af tilbud og muligheder for studerende i København. Med den nye politik skal der skabes stærkere samarbejder på tværs af uddannelser, erhvervsliv, foreninger, boligselskaber og andre relevante parter, så der i endnu højere grad kan findes fælles løsninger på de studerendes udfordringer som fx manglende boliger, stress og ledighed efter uddannelse”.

Derfor skal politikken udvikles i samarbejde med netop disse aktører og de studerende selv, som den 29. maj er inviteret til heldagskonference på Biblioteket på Rentemestervej. Her skal over 40 organisationer og andre aktører blandt andet diskutere, hvordan man skaber et studieliv med høj trivsel og med mulighed for at indgå i stærke fællesskaber; hvordan man bedst formidler studiejobs og praktikpladser; og hvordan man gør Københavns yderområder til attraktive boligområder for studerende.

Overborgmester Frank Jensen har en ambition om, at der skal opføres 12.000 flere ungdomsboliger i København over de næste 12 år. Med den nye politik vil kommunen også stille skarpt på andre måder at sikre flere gode boliger til de mange studerende, fx hvordan boligerne kan styrke de studerendes fællesskaber.

”København skal være en studieby for alle, uanset baggrund. Derfor er det godt og vigtigt, at vi studerende tages med på råd, så vi sammen kan sikre, at København også fremadrettet er en mangfoldig by, hvor studerende, elever og lærlinge kan få trygge rammer, indgå i bæredygtige fællesskaber og få en bolig, der er til at betale – uanset størrelsen på forældrenes pengepung”, siger Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Den nye politik for København som studieby skal udformes på baggrund af blandt andet input fra konferencen og skal være klar i slutningen af 2019.

FAKTA.
København vokser, og siden 2010 er mere end 30.000 unge i aldersgruppen 18 – 29 år flyttet til København.
København er Danmarks største studieby med over 70.000 studiepladser.
Konferencen ”København som studieby” finder sted d. 29. maj kl. 8.30-16.00 på Biblioteket på Rentemestervej. Her deltager studerende, uddannelsesinstitutioner, organisationer, erhvervsliv og andre aktører, der med væsentlige erfaringer og ekspertviden kan bidrage til den nye politik for København som studieby
Politikken og konferencen skal adressere følgende emner:
Bolig – Boliger til studerende, elever og lærlinge
Kvalitet – Rammer for et stærkt uddannelses-og forskningsmiljø
Trivsel – Godt studiemiljø i København
Job – Overgangen til arbejdslivet
Samarbejde – Dialog og fælles retning
Deltagelse – Studerendes bidrag til byen
Internationale studerende –Tiltrækning og fastholdelse af talenter udefra

Fakta om ungdomsboliger i København.
Der er opført ca. 4.900 nye ungdomsboliger i København siden 2010, og der er ca. 4.400 yderligere på vej som følge af kommunale investeringer i almene ungdomsboliger og en fortsat stigende privat interesse for at opføre ungdomsboliger.
Byggeriet af ungdomsboliger i København er gået stærkt de seneste år, men der er stadig behov for flere ungdomsboliger. Derfor lægger Københavns Kommune op til, at der frem mod 2031 skal bygges 12.000 ungdomsboliger, eller 1.000 om året.

Øvrige fakta.
Ifølge Region Hovedstadens sundhedsprofil oplever 32 pct. af de unge i alderen 16-24 år at have et højt stressniveau (Kilde: Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden 2017).
Siden 2009 har mere end hver femte dimittend fra lange videregående uddannelser i København været ledige i mindst seks måneder det første år efter endt uddannelse.
Dimittendledighed er en udfordring i alle danske studiebyer. Odense, Århus og Aalborg ligger dog i 2017 med 25-35 pct. markant højere end København. (kilde: Københavns Kommune).
Ca. 40 pct. af internationale studerende er udvandret fra Danmark fire år efter afsluttet uddannelse (kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet 2018).

Få flere oplysninger her.