En samarbejdsaftale mellem KLAPjob og Københavns Kommune er underskrevet på Rådhuset. Aftalen skal hjælpe flere med handicap i job. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Pressefoto: KLAPjob og Københavns Kommune

Alle har brug for at være en del af fællesskab og have noget at stå op til om morgenen. Det gælder også mennesker, der har fået tilkendt førtidspension på grund af et udviklingshandicap eller andre kognitive vanskeligheder. Det gør KLAPjob noget ved.

KLAPjob er en indsats under Landsforeningen Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade. Gennem et stort netværk af samarbejdspartnere har KLAPjob aftaler med kommuner virksomheder og organisationer i hele landet, der skal hjælpe mennesker med handicap tættere på arbejdsmarkedet.

Aftale med mulighed for et mere rummeligt arbejdsmarked
I fredags kunne KLAPjob tilføje Københavns Kommune som officiel samarbejdspartner. Det blev markeret ved en højtidelighed på Rådhuset, hvor socialborgmester Mia Nyegaard og direktør i Lev Anette Christoffersen, skrev under på samarbejdsaftalen. Her deltog også Lise Valentin Bayer, Borgercenterchef i Borgercenter Handicap og jobkonsulenterne Tina Andersson Kepp og Sasha Mashtek fra KLAPjob.

Socialborgmester Mia Nyegaard ser frem til samarbejdet med KLAPJob: “Vi skal have et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked med plads til alle. Også københavnere på førtidspension. KLAPjob har stor erfaring med at matche borgere og virksomheder, og det er imponerende, at de har fundet jobs til så mange. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i fredags kunne underskrive en samarbejdsaftale, så københavnere med handicap også får mulighed for at få glæde af KLAPjobs indsatser”, sagde Mia Nyegaard.

Det skal være let at ansætte en borger med handicap
Også Levs direktør, Anette Christoffersen glæder sig over samarbejdsaftalen, som giver KLAPjob bedre muligheder for at hjælpe borgere i Københavns Kommune, der ønsker sig et skånejob: ”Konsulenterne i KLAPjob er klare til at hjælpe Københavnere med handicap med at finde det rigtige job, der passer til deres særlige kompetencer og behov”, sagde direktøren.

Det skal også være let for virksomhederne at ansætte nye medarbejdere: ”Vi sætter en ære i at gøre det nemt for virksomhederne, så de ikke mister modet på forhånd. Konsulenterne i KLAPjob ordner derfor alt papirarbejde i forbindelse med en ansættelse af en borger og sørger for at afstemme forventningerne. De guider dem fx til, hvordan de tager godt imod de nye medarbejderne og inkluderer dem i fællesskabet”, uddybede Anette Christoffersen.

Flere muligheder og mere livskvalitet for førtidspensionister
Borgercenterchef, Lise Valentin Bayer glæder sig især over, at borgere på førtidspension får flere muligheder for at komme i beskæftigelse: “Mange mennesker på førtidspension kæmper med ensomhed og manglende fællesskaber, og kan have følelsen af, at blive stillet bagerst i køen, for de får jo allerede en fast ydelse. Det er derfor ekstra glædeligt for vores borgere, at det nu bliver lettere af få et job, der passer til den enkeltes kompetencer og behov – og som kan bidrage til større livskvalitet. Desuden går vi som samfund glip af nogle vigtige og betydningsfulde ressourcer ved ikke at hjælpe borgere med handicap i arbejde”, siger Lise Valentin Bayer.

Forude venter en vigtig formidlingsopgave: “Vi har en opgave i at udbrede budskabet i organisationen og finde frem til de borgere, der kan have gavn af et KLAPjob – så vi kan få fortalt dem om den nye mulighed for at finde et job”, understregede borgercenterchef Lise Valentin Bayer.