Fra 21. maj 2021 kan alle elever på ungdoms- og voksenuddannelserne vende tilbage med 100 procent fremmøde. Samtidig bliver det muligt at tage på lejrskole. Det er nogle af elementerne i den aftale, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået om yderligere genåbning. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Natten til tirsdag indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet en aftale om yderligere genåbning.

Aftalen betyder, at alle elever og kursister på Børne- og Undervisningsministeriets område har fuldt fremmøde fra den 21. maj 2021. Konkret sker der følgende ændringer på Børne- og Undervisningsministeriets område:

  • Alle ikke-afgangselever på ungdoms og –voksenuddannelser, herunder FGU, kan møde med 100 procent fysisk fremmøde.
  • Efterskoler og frie fagskoler kan afholde korte kurser.
  • Genåbning for indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser, for eksempel kursus-aktivitet, lokaleudlejning mv.

Lempelserne sker forsat under forudsætning af overholdelse af de gældende sundhedsfaglige retningslinjer om blandt andet afstandskrav og test.

Af aftalen fremgår det desuden, at Sundhedsstyrelsen er ved at opdatere anbefalingerne for sociale arrangementer og socialt samvær, så de bliver justeret i forhold til den gradvise genåbning. Der vil desuden blive udstedt nye anbefalinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med overnatning, herunder lejrskoler mv.

Aftalepartierne er desuden enige om, at der skal ske en ensretning af videreførte retningslinjer og restriktioner på tværs af alle områder, herunder på børne- og undervisningsområdet.

Det er også aftalt, at der skal udarbejdes en udfasningsplan af gældende restriktioner, herunder at forholdene i dagsinstitutioner, skoler og på uddannelsesinstitutionerne skal normaliseres.

Læs hele aftalen på Justitsministeriet hjemmeside (jm.dk)

Se de nye retningslinjer på uvm.dk.