Er du lokal forening eller lokal erhvervsdrivende? Så er det NU, du skal melde dig til dette års Lights on Vesterbro. Send din ansøgning fra d. 9. maj og senest 8. juni.

PR Foto

Igen i år arrangeres der Lights on Vesterbro – Vesterbros hyggeligste og mest mangfoldige kulturdage. Det gøres vanen tro i samarbejde med Vesterbro lokale forenings- og erhvervsliv.

Som de to forrige år har de afsat en pulje penge, som I kan søge om at få del i. Ved at arrangere en kulturel begivenhed på Vesterbro under Lights on Vesterbro, kan I søge dem om at dække udgifterne ifm. arrangementet. (De dækker op til tre tariffer til kunstnerne pr. arrangement, resten af udgifterne dækker man selv.)

Ny mulighed for lokale foreninger – vær vært i vores telt på Enghave plads.
Som noget nyt planlægger vi i år at være til stede under Lights on Vesterbro med et telt på Enghave Plads lørdag d. 3. september kl. 9.00 – 19.00.

Ud over at de vil være til stede i teltet, inviteret vi også Vesterbros lokale foreninger ind som medværter i teltet á en times varighed. Her kan de præsentere sig selv og deres forening, hvad de laver og hvordan man kan blive medlem.

Læs mere om, hvordan du kan være med herunder.

Datoer og ansøgningsfrist
Allerede fra mandag d. 9. maj kan du sende din ansøgning om deltagelse til os. Ansøgningsfristen er 8. juni.

Efter ansøgningsfristen udarbejder vi kontrakter med de deltagende foreninger og erhvervsdrivende. Alle deltagere vil blive nævnt i vores samlede program for dagene, som også bliver trykt i VesterbroLIV ugen op til afvikling af kulturdagene.

Har du et kulturelt arrangement, som du gerne vil have med i programmet, men ikke ønsker at søge om støtte, kan det også lade sig gøre.

Dette års festival afvikles 2. – 4. september rundt omkring på hele Vesterbro.

Sådan kan du som lokal erhvervsdrivende eller forening deltage med et eget arrangement

De inviterer Vesterbros lokale forening- og erhvervsliv til at deltage i Lights on Vesterbro ved at arrangere en kulturel begivenhed på Vesterbro i perioden 2. – 4. september. De dækker op til tre tariffer til kunstnerne pr. arrangement (1 tarif = 2.500 kr., dvs. max støtte 7.500 kr.), resten af udgifterne dækker man selv.

Fra de modtagen ansøgninger vælger de deltagerne ud fra følgende kriterier:

  • Arrangementet skal foregå på Vesterbro (se kort for afgrænsning)
  • Arrangementet skal være offentligt tilgængeligt
  • Arrangementet skal være af kulturel art, og ligge ud over normal drift

De vælger ud på baggrund af geografisk spredning. Ved mange arrangementer i samme område, vil tildelingen ske efter princippet først til mølle.

Når lokaludvalget har udvalgt deltagerne, laver de en kontrakt, som ligger til grund for udbetaling efter arrangementet.

Send din ansøgning senest d. 8. juni til sekretariatet.

Kilde.