Mændenes Hjemsøger en ny kollega til stofindtagelsesrummet H17.

Du må meget gerne have sundhedsfaglig baggrund; sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller lignende, men socialfaglig baggrund eller relevant erfaring fra arbejdet på udsatteområdet er også relevant.

Læs stillingsopslaget her.