Skærtorsdag fejrer Kristkirken det fælles måltid, som den sidste gang Jesus spiste med sine disciple, blev begyndelsen på:

I Kristkirken går vi Skærtorsdag ud af kirken til den pølsevogn, der holder udenfor og spiser sammen, meddeler præst Mette Gramstrup.

Det er fællesskab, det er gratis og det er for både børn og voksne.

Foto: JTL