Regeringens genåbningsaftale indebærer, at den kollektive transport gradvist skal følge med det øgede aktivitetsniveau i samfundet. Som led i den første fase af genåbningen kan man derfor fra 8. april igen bruge fordøren, alle sæder og halvdelen af ståpladserne i bussen. Det oplyser MOVIA i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

De seneste måneder har man skullet gå ind ad midterdøren eller bagdøren, når man ville med bussen på Sjælland. Fordøren har været lukket, og forreste sæderække bag chaufførerne har været lukket for brug. Det har været blot nogle af mange tiltag, som Movia har taget for at passe godt på kunderne og chaufførerne. De mange tiltag har sammen med kundernes overholdelse af myndighedernes råd til de rejsende i den kollektive transport sikret, at man trygt kan rejse med bussen under corona-krisen.

Fortsat grundig rengøring, afstand og frisk luft i bussen
Nu er den gradvise åbning i gang og som konsekvens heraf vender nu også busserne tilbage til, at man igen kan bruge fordøren og forreste sæderække – helt som man plejer. I alle busser skiltes der med, hvor mange der må være med den konkrete bus. Skiltet sidder ved bussens midterdør. Rettesnoren er, at man må bruge alle sæder og det, der svarer til halvdelen af ståpladserne. Når busserne ikke fyldes helt, skyldes det, at det skal være muligt at holde afstand, når man står op. For dem, der sidder, vender ansigterne i samme retning, og derfor kan alle sæder benyttes. Man skal stadig bruge mundbind eller visir for at rejse med bussen, medmindre man er undtaget fra kravet af f.eks. sundhedsmæssige årsager eller er under 12. år. Enkelte sæderækker, hvor man sidder ansigt til ansigt, og hvor der ikke er tilstrækkelig afstand, vil dog stadig være afspærret for brug.

Hvis der i enkelte kommuner er lokale nedlukninger på grund af stigende smitte med covid-19, kan fordøren i busser, der kører i disse kommuner være lukket. I de tilfælde skal man – som nu – bruge midter- og bagdøren. I Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe kommuner vil fordøren derfor også fortsat være lukket foreløbigt til og med 11. april 2021. Baseret på lokale nedlukninger afgør Movia hver dag, hvor busoperatørerne har lov at lukke for brug af fordøren. Dette meldes løbende ud på DOTs hjemmeside og sociale medier.

Movia holder samtidig fast i den ekstra grundige daglige rengøring. Ved midterdøren i bussen kan man som kunde altid følge med i, hvornår bussen senest er rengjort. Herudover vil chaufføren sørge for god og løbende udluftning af busserne, så alle døre i videst mulige udstrækning holdes åbne, når busserne holder ved stoppestederne. Det betyder i gennemsnit, at alle døre åbnes ca. hvert 3. minut.

Skolebusser har en særlig vigtig rolle i forhold til at få skolebørnene trygt i skole, og det er et klart princip for Movia, at skolebørn ikke må efterlades. Grundet de høje krav til test af eleverne i forbindelse med fysisk fremmøde på skolen kan kapacitetsbegrænsningen i skolebusser lempes efter behov, hvis situationen kræver det. Movia følger samtidig løbende op på kapacitetsudnyttelsen i skolebusserne.

Kunder, der ønsker at finde ud af, hvor mange der plejer at være med bussen på et givent tidspunkt, kan med fordel bruge webappen på plads-i-bussen.dk

Fortsat også færre kunder i lokaltoge og flextrafik
På Movias 9 lokaltogsstrækninger på Sjælland må hvert andet sæde og halvdelen af ståpladserne ifølge myndighederne benyttes. Movias flextrafik er fortsat indrettet med hensyn til særligt sårbare kundegrupper for øje, og der kan derfor stadig ikke sidde kunder på forsædet – uanset vognens størrelse. Små og store vogne kører med maksimalt to kunder pr. tur. Liftvogne kan medtage op til tre kunder ad gangen.

“I takt med at vores samfund åbner mere op og flere af os bliver vaccineret, skal den kollektive transport også følge med. Vi oplever, at kunderne rejser med meget stor omtanke. Det vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for. I Movia er vi optaget af at sikre, at vi kan blive flere på gaderne og i busserne på en måde, hvor vi bliver ved med at passe godt på hinanden og personalet. Vi holder derfor fast i vores ekstraordinært høje rengøringsniveau, vores anbefalinger om at holde afstand og vise hensyn, og så følger vi tæt med i, om der er behov for ekstra kapacitet”, siger kommunikationsdirektør i Movia Camilla Struckmann, og fortsætter:

“Vi kan ikke være alle steder på en gang, og derfor må kunderne også meget gerne tage fat i os, så vi kan hjælpe hinanden til en tryg rejse. Det kan man gøre ved at ringe til DOT kundeservice på tlf. 70 15 70 00.

Der tages stadig ikke imod kontanter i bus- og flextrafikken. Der vil fortsat være stoppestedsværter på de større skiftesteder for at følge med i eventuelle kapacitetsudfordringer samt for at vejlede kunderne.

Gældende tiltag fra 8. april 2021

  • Alle siddepladser og halvdelen af ståpladserne i bussen kan bruges. Det svarer til at busserne kan kan køre med ca. 70 pct. kapacitetsudnyttelse. Fordøren åbnes. Der vil dog være busser med lukkede fordøre og afspærrede sæder i nogle kommuner afhængigt af smittetryk.
  • Skolebusser har en særlig vigtig rolle i forhold til at få skolebørnene trygt i skole. Grundet de høje krav til test af eleverne, kan bussernes kapacitet udnyttes bedre. Det er indskærpet, at skolebørn ikke må efterlades.
  • Siddepladser i mindre bustyper, hvor kunderne sidder overfor hinanden, vil fortsat være afspærret med minestrimmel.
  • I lokaltoge kan hvert andet sæde og halvdelen af ståpladserne benyttes. Det svarer til, at lokaltogene kan køre med ca. 50 pct. kapacitetsudnyttelse.
  • Movias flextrafik kører med maksimalt to kunder ad gangen i små og store vogne. Liftvogne kan medtage op til tre kunder. Der køres stadig uden kunder på forsædet uanset vognens størrelse, og der tages hensyn til særligt sårbare kundegrupper.
  • Der gøres grundigt rent hver dag i busserne efter Statens Serums Instituts anvisninger med særligt fokus på holdestænger, stopknapper m.v. Ved midterdøren i bussen er der monteret en rengøringsseddel, så man som kunde kan se, hvornår bussen senest er rengjort.
  • Via plakater og informationsspots mindes kunderne fortsat om at holde afstand, vise hensyn, bruge mundbind, følge myndighedernes anbefalinger og rejse med omtanke. Erfaringen viser, at kunderne er gode til at overholde retningslinjerne og bruge mundbind. Som følge af de ændrede kapacitetsgrænser i busserne vil plakater informere kunderne om det maximale antal passagerer i bussen.
  • Der tages ikke imod kontanter i bus- og flextrafikken.
  • Stoppestedsværter ved stoppesteder vil være til stede for at holde øje med, om der er behov for ekstra kapacitet.

Ovennævnte tiltag gælder indtil videre frem til 21. april 2021.