HOFOR skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om udledning af spildevand:

95 pct. af HOFORs spilde- og regnvand sendes i dag til rensningsanlæg. Men det tal bliver højere fremover. Spildevandsselskabet investerer over de kommende 15 år godt 20 milliarder kr. i en ny infrastruktur, der vil reducere overløb til havnen under skybrud. “Skal vi nærme os en udledning på nul i København, vil det kræve, at vi lægger et helt nyt separeret kloaksystem i hele byen. Det gør vi, hvis der politisk er ønske herom, og hvis forbrugerne er klar til at betale regningen,” siger Lars Therkildsen, administrerende direktør i HOFOR.

Havnebad, foto: HOFOR

Der har gennem den seneste uge været voldsom debat om en midlertidig udledning af spildevand i Øresund, som HOFOR var blevet bedt om at håndtere. Men der er en række facts i sagen, der ikke har været synlige i offentligheden. Det vil vi gerne rette op på.

Udledningen var planlagt i forbindelse med byudvikling i Nordhavn, hvor en bygherre skal bygge et domicil med parkeringskælder oven på en vital spildevandsledning i København. Ledningen transporterer 2.500 kubikmeter spildevand pr. time fra Gentofte, Frederiksberg og København til Renseanlæg Lynetten.

På grund af byggeriets tidsplan har HOFOR været nødt til på kort tid at sikre, at den vitale ledning kan tåle, at der bygges oven på den. Arbejdet skulle være begyndt søndag den 24. maj og afsluttet fredag den 29. maj. I samråd med bygherren og Københavns Kommune er det nu aftalt, at sikringen af ledningen flyttes til efteråret, således at der er tid til at undersøge, om der er alternativer til udledning af spildevand til Øresund, mens arbejdet står på.

Unikt rent vand i havnen

“Vi har et af Europas bedste regn- og spildevandssystemer, som bl.a. gør det muligt at bade direkte i havnen og spise de fisk, man fanger, ligesom vi har sikret blå flag på badestrandene. Det er unikt for en storby, og det er vi stolte af,” siger administrerende direktør i HOFOR, Lars Therkildsen.

Han oplyser, at 95 procent af regn- og spildevandet fra HOFOR i dag sendes til rensningsanlæg. De resterende 5 procent udledes til blandt andet havnen i forbindelse med skybrud, hvor kloakkerne ikke kan rumme vandet. Tilladelsen til disse overløb fremgår af den politisk godkendte kommunale spildevandsplan.

“Vi vil gerne nedbringe udledningen endnu mere og investerer over de kommende år godt 20 milliarder kroner i bl.a. i skybrudssikring, der vil reducere overløb til havnen. Skal vi nærme os en udledning på nul i København, vil det kræve, at vi lægger et nyt separeret kloaksystem i hele byen, hvor spildevand og regnvand adskilles. Det er en enorm opgave, som vil strække sig over mange år og koste forbrugerne mange penge. Det vil desuden få negativ betydning for fremkommeligheden i byen, fordi vi skal grave op og lægge nye rør overalt. Men er der et politisk ønske om det og en accept af de økonomiske konsekvenser, tager vi opgaven på os,” siger Lars Therkildsen.

FAKTA

BIOFOS modtog i 2019 ca. 121 millioner kubikmeter regn- og spildevand fra oplandet til BIOFOS’ tre renseanlæg (Renseanlæg Lynetten, Damhusåens renseanlæg og Avedøre Renseanlæg).

HOFOR havde i 2019 overløb på 1,4 millioner kubikmeter. Hovedparten af overløbene var til Øresund. BIOFOS udledte i 2019 4 millioner kubikmeter mekanisk renset regn- og spildevand.

Samlet set betyder dette, at det samlede spildevandssystem håndterer ca. 95 pct. Udledningerne varierer alt efter, hvor mange store regnskyl, der optræder i det konkrete år.