Når Region Hovedstaden pr 1. juni overtager ambulancekørslen fra Hovedstadens Beredskab følger 169 medarbejdere med over i Akutberedskabet.

Foto ABW

Efter afgørelse af ambulanceudbud og efterfølgende udfordringer med at bemande ambulancerne, overtager Region Hovedstaden 1. juni ambulancekørslen fra Hovedstadens Beredskab. I den forbindelse blev ambulanceredderene tilbudt virksomhedsoverdragelse, og det har 169 ud af 176 reddere taget imod.

“Jeg er utrolig glad for, at så mange af vores ambulancereddere har takket ja til buddet om virksomhedsoverdragelse. Redderne udgør en krumtap i hjælpen til borgerne, de kan ikke undværes og løser en samfundsvigtig opgave,” siger Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund og formand for Hovedstadens Beredskab.

Virksomhedsoverdragelsen betyder, at ambulanceredderne fra 1. juni skifter arbejdsgiver fra Hovedstadens Beredskab til Region Hovedstaden. Frem til 1. februar 2023 vil redderne i stort omfang møde på de samme stationer, bruge de samme uniformer og køre i de eksisterende køretøjer mv. Derefter træder det nye ambulanceudbud i kraft, og der vil ske en række ændringer i driften.

Tak til alle medarbejdere
Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) glæder sig over, at så mange medarbejdere har takket ja til at følge med over i Akutberedskabet.

“Vi fremrykkede overtagelsen for at sikre, at der er ambulancer til borgere, der bliver akut og livstruende syge, og for at give en afklaring og skabe vished for personalet i Hovedstadens Beredskab. Jeg vil gerne takke de mange medarbejdere og ledere både i Hovedstadens Beredskab og i regionen, som arbejder benhårdt for at sikre den bedst mulige overgang, “siger Lars Gaardhøj.

Samme tone lyder fra Hovedstadens Beredskab.
“Vores ambulancereddere har i lang periode udvist en helt ekstrem omstillingsparathed. Redderne fortjener den største ros og tak for deres indsats, både i behandlingen af de mange patienter, men i særdeleshed i forhold til at holde driften kørende. Vi ønsker dem al mulig held og lykke på deres videre færd,” siger beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen, Hovedstadens Beredskab.

Ro på området
Vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab Thomas Reimann er utrolig glad for, at 169 ambulancemedarbejdere fra HBR har ønsket at flytte med opgaven og komme med over i Akutberedskabet.

“Det betyder, at vi har et fornuftigt udgangspunkt for at bemande ambulancer og andre udrykningskøretøjer. Der har i lang tid været et stort pres på ambulancepersonalet både HBR, Falck og hos os, og det er et område, hvor vi mangler personale. Målet er, at vi nu kan skabe ro på området, så vi kan fastholde ambulancefolk og gerne tiltrække nye kollegaer,” siger Thomas Reimann.

Han understreger, at Akutberedskabet har store ambitioner om at udvikle ambulancetjenesten bl.a. ved kompetenceudvikling og ved fortsat at udvikle visitationen, så borgerne får den rette respons.

“Vi er kommet langt og de gode tiltag i Vagtcentralen 1-1-2 har givet resultater, og det er vigtigt, at vi fortsætter udviklingen og giver medarbejderne gode rammer, så vi fortsat har et stærkt team til at bemande ambulancerne”.

Fakta om overdragelse af ambulancedriften

  • Ambulancedrift i Region Hovedstaden: Ambulancerne bliver kørt af leverandører, der er fundet ved et EU-udbud. I det daglige er det Region Hovedstadens Akutberedskab, der sender ambulancer ud fra vagtcentralen i Ballerup. Vagtcentralen visiterer borgere til akuthjælp, når de ringer til Akuttelefonen 1813 og alarm 1-1-2 med sundhedsfaglige spørgsmål.

  • Ambulanceleverandører: Falck driver to tredjedele af ambulancerne i regionen, og resten er blevet kørt af Hovedstadens Beredskab i Københavnsområdet. Fra 1. juni 2022 til 1. feb. 2023 overtager Akutberedskabet ambulancekørslen fra Hovedstadens Beredskab. Derefter træder ambulanceudbuddet i kraft. Hovedstadens Beredskab er er ejet af otte kommuner; Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og København.
  • Baser og køretøjer: Regionen får stillet baser og ambulancer til rådighed fra Hovedstadens Beredskab frem til 1. februar 2023. Derefter forventer regionen som planlagt at kunne køre fra egne baser og i nye ambulancer.
  • Udbud: Regionen har haft ambulancedriften i EU-udbud i 2021, hvor Falck og Region Hovedstadens Akutberedskab blev valgt som leverandører fra 2023. Udbuddet skete med en kontrolberegning, og der har ikke været indgivet klager.

Kilde.