Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om udflytning af uddannelsespladser til hele landet. Dansk Erhverv ser frem til nye uddannelser uden for de store byer, men frygter for yderligere mangel på arbejdskraft i byerne inden for områder, hvor virksomhederne har hårdt brug arbejdskraft inden for mangelområder så som it, life science og erhvervsøkonomi.

Foto ABW

En aftale om omprioritering af uddannelsespladser er netop faldet på plads. Der skal ske en reduktion i landets fire største byer på mellem fem og ti procent frem mod 2030, og så skal der oprettes nye uddannelser rundt om i landet.

”Det er positivt, at der i aftalen er lagt vægt på, at nye pladser skal oprettes i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Vi bidrager naturligvis gerne i den proces, så virksomheder i hele Danmark kan få den arbejdskraft, de har behov for,” siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Ærgrer sig over bred reduktion
Dansk Erhverv ærgrer sig over, at alle institutioner i de store byer skal skære pladser uanset, om der er mangel på arbejdskraft eller ej.

”Vi ønsker et større hensyn til arbejdsmarkederne i byerne i denne aftale. Det er uklogt, at institutioner, der uddanner på mangelområder så som it, life science og erhvervsøkonomi, skal skære antallet af pladser, når der netop er mangel på dem i byerne,” siger Mads Eriksen.

Omprioriter efter ledighed
Dansk Erhverv har tidligere peget på, at der er en række uddannelser med meget høj ledighed, som man med fordel kunne se på.

”Vores udgangspunkt er, at virksomheder i hele Danmark skal have adgang til veluddannet arbejdskraft. Nu forsøger man at løse et problem med arbejdskraft på landet, men man skaber samtidig et i byerne. Man burde i stedet have skåret ned på de uddannelser, som i dag fører til høj ledighed,” siger Mads Eriksen.

En tidligere analyse fra Dansk Erhverv viser, at der er markant overledighed blandt dimittender på mere end hver tredje uddannelsesudbud. Du kan se analysen her.

Læs pressemeddelelsen her.