Projektforslaget for Pio Parken ligger klar. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Pressefoto

Giver politikerne grønt lys til udkastet, kan naboer, skoleelever og besøgende se frem til en ny attraktiv skolepark på omkring 16.500 m2 med multifunktionelle lege- og bevægelsesfaciliteter, en aktivitetssti og bedre opholdsmuligheder.

Den oprindelige del af Sydhavnen gennemgår store forandringer i disse år. Nær Scandiagade er et erhvervsområde på vej til at blive omdannet til et bykvarter med boliger og serviceerhverv, og i Sydhavnens hjerte arbejdes der intenst på den kommende metrostation. Og nu kan sydhavnerne også se frem til, at Pio Parken midt i kvarteret bliver til virkelighed. Teknik- og Miljøforvaltningen har netop fremlagt et projektforslag til politikerne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg, som byder på mange nye tilbud til sydhavnerne.

Pios Plæne ved hjørnet af Borgmester Christiansens Vej og Louis Pios Gade bliver ny adgangsvej til Ellebjerg Skole og skal fungere som bindeled mellem den nye skolepark og det øvrige sydhavnskvarter. I selve parken anlægges tre mindre multifunktionelle baner i form af en kunstgræsbane, en multibane og en streetbane til løbehjul, skateboards og rulleskøjter. Tæt på skolens hovedindgang placeres en ny amfi-scene, og centralt i parken anlægges et areal med træer og beplantning, som kan bruges til naturrelaterede lege- og læringsmiljøer.

Projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med lokalområdet og Kgs. Enghave Lokaludvalg, som er meget begejstret for projektet i dets nuværende form. Den lokale arbejdsgruppe Pio Park-gruppen har ligeledes udtrykt fuld opbakning til projektforslaget.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle projektforslaget mandag d. 28. september. Se materialet til Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Fakta om Pio Parken

  • Det eksisterende antal cykelparkeringspladser på 155 pladser i og omkring skolen suppleres med 55 nye pladser. Projektforslaget har ingen konsekvenser for bilparkering.
  • Der er i alt 39 træer i projektområdet. For at skabe niveaufri adgang og bedre tilgængelighed ind på skolen fra indgangen P. Knudsens Gade og et areal, der ligger forsænket i forhold til gadens og skoles øvrige arealer, skal det forsænkede areal hæves. Det vurderes, at fem træer skal fældes, da de ikke vil kunne overleve denne terrænregulering. To af disse vurderes til at have en restlevetid under 25 år.
  • Der er således op til syv træer, der fældes mens der bevares 32 eksisterende træer. Der plantes ca. 270 nye træer (mirabelle, paradisæble, fuglekirsebær, hæg, østrigsk fyr, serbisk gran, bjergfyr, navr, elm med flere) i projektområdet.
  • Det nye grønne parkareal skal sammen med udeværksteder, amfiscene, bålpladser og en frugtlund styrke og skabe grundlag for nye læringsmiljøer. Bynaturen styrkes også ved at plante mange forskellige arter af planter, buske og træer. Vækstvilkårene for de eksisterende træer forbedres.
  • Anlægsarbejderne forventes fysisk igangsat i 2021 og projektet forventes ibrugtaget medio 2023. Projektet har en værdi af 18,5 mio. kr.