Tirsdag d. 13. august kl. 17.00 – 20.00 inviterer Vesterbro Lokaludvalg i samarbejde med Kødbyforeningen til Københavnermøde om Kødbyens fremtid.

Pr-foto Vesterbro Lokaludvalg

Lige nu diskuterer politikerne på Rådhuset, hvad der skal ske med Kødbyen. Helt konkret er området en del af budgetforhandlingerne, hvor der skal tages stilling til en finansieringsplan for vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen. Her er der tre modeller i spil.

 • et scenarie ved kommunens fortsatte ejerskab
 • et scenarie for fondskonstruktioner
 • et scenarie, hvor der igangsættes en proces for helt eller delvist salg af Kødbyen.

Men hvad mener som som vesterbroer og københavner om Kødbyen og om muligheden for frasalg? Hvordan bruger du området, hvad betyder området for dig, og hvad tænker du om områdets fremtid?

De mener, at Kødbyen er af særlig betydning for Vesterbro – og for hele København. Derfor ønsker de at invitere både vesterbroere og københavnere ind i processen om Kødbyens fremtid.

Sammen med Kødbyforeningen inviterer de derfor til københavnermøde om Kødbyens fremtid tirsdag d. 13. august kl. 17.00 – 20.00 i Øksnehallen

De sørger selvfølgelig for lidt aftensmad undervejs som tak for jeres engagement og bidrag til debatten.

Program
Del 1: Kødbyen før og nu (kl. 17-18)

 • Velkomst ved Thomas Egholm, forperson for Vesterbro Lokaludvalg
 • Københavns Museum, historien og bevaringsforholdene i Den brune, den Grå og den Hvide Kødby.
 • Kommunen fortæller: Skitserer mulige udfald for Kødbyens fremtid
 • Kødbyforeningens formandskab: Om aktørernes syn på de udfordringer, Kødbyen står overfor

Del 2: Kødbyens DNA (kl. 18-19)

 • Introduktion til den sociale Kødby, den kulturelle Kødby og den kommercielle Kødby (plenum)
 • Destinationsbesøg til udvalgte aktører i Kødbyen

Del 3: Københavnerne taler – plenumdrøftelse og opsamling i Øksnehallen (kl. 19-20)

Drøftelsesspørgsmål:

 • Hvad er vigtigt for dig i Kødbyens fremtid personligt, og som vesterbroer (det lokale perspektiv) og som københavner (storby-perspektivet)
 • Hvordan spiller det sociale, det kulturelle og det kommercielle hver for sig og sammen en rolle i fremtidens Kødby?

Tilmeldning

Pga. forplejning vil de gerne vide ca. hvor mange I bliver.

Tilmeld dig derfor gerne senest d. 7. august på mail til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Læs her.