Kommuner må droppe container-afgifter, når entreprenører eller bygherrer ønsker at stille container til byggeaffald på offentlig vej. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Østre Landsret har i dag givet Vejdirektoratet medhold i sagen om kommuners mulighed for at kræve betaling, når fx. entreprenører eller bygherrer ønsker at stille en container til byggeaffald på offentlig vej.
Vejdirektoratets afgørelser er derfor stadfæstet og kommunerne må ikke opkræve betaling for opstilling af disse containere.

Sagen startede i 2018, da containervirksomheden Reconor A/S – dengang City Container – klagede til Vejdirektoratet over en række afgifter, som virksomheden havde betalt for at stille containere op på vejarealer i København og på Frederiksberg; i alt godt 73.000 kroner.

Vejdirektoratet afgjorde dengang, at kommunernes praksis om at opkræve betaling ikke havde hjemmel i vejloven, når containeren er til byggeaffald fra renovering, og derfor ikke står på vejen i ”forretningsmæssigt øjemed”. – Indtil 2015, hvor der kom en ændring af Vejloven – har kommuner altid kunnet opkræve betaling, når en entreprenør eller bygningsejer har ønsket at råde over et vejareal til at stille en container – uanset hvad containeren skal bruges til. Vejdirektoratets afgørelser i denne sag skabte usikkerhed om begrebet ”forretningsmæssigt øjemed”, og det er hverken holdbart for entreprenørerne, for borgerne eller for os som myndighed, når reglerne ikke er klare. Så dem har det været vigtigt at få afklaret, siger vicedirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Hans Christian Karsten.

Betydning for alle kommuner.
Da Københavns og Frederiksberg Kommuner sagsøgte Vejdirektoratet med krav om, at afgørelserne skulle ophæves, gik Kommunernes Landsforeningen (KL) ind i sagen til støtte for kommunerne, da sagen har betydning for kommuner landet over. Landsrettens stadfæstelse af Vejdirektoratets afgørelser betyder umiddelbart at kommunerne skal betale afgifter tilbage, der er opkrævet for alle containere, der ikke blev stillet op i ”forretningsmæssigt øjemed”.

-Det er heldigvis sjældent, vi skal rettens vej, for at få klare retningslinjer. Men nu har retten talt og vi vil sammen Frederiksberg Kommune og KL nærstudere dommens præmisser for at se, hvad det i praksis betyder for vores administration af reglerne, siger Hans Christian Karsten.

København tilbagebetaler for høje gebyrer.
Sideløbende med retssagen har en analyse af Teknik- og Miljøforvaltningens takster gennemført med ekstern konsulentbistand vist, at Københavns Kommune har opkrævet for høje takster og gebyrer blandt andet for opstilling af containere, da lovgrundlaget har ændret sig, og kommunens takst-politik ikke fulgte med. En række entreprenører og bygningsejere har dermed mulighed for at få en del af de takster, de har betalt, tilbage.

Find information om, hvordan tilbagebetalingen af container-afgiften foregår