Hjælp Vesterbro Lokaludvalg med at komme godt i gang med den nye Bydelsplan, når de inviterer lokale foreninger til en snak om lokale visioner.

Vesterbro byliv koedbyen jth (65)

Vores fælles bydel fik i foråret nyt lokaludvalg, og Vesterbro Lokaludvalg vil vi nu gerne invitere bydelens foreninger, organisationer, brugerbestyrelser, netværk, råd etc. med til at tegne fremtidens Vesterbro.

Lokaludvalget skal i løbet af efteråret 2022 og ind i foråret 2023 udvikle en ny bydelsplan. Bydelsplanen er lokaludvalgets eget visionspapir for de næste fire års arbejde med udvikling af bydelen og skal indeholde deres visioner og indsatsområder. De ønsker, at hele bydelen skal kunne se sig selv i visionerne, og Borgerrepræsentationen har bedt lokaludvalget om at inddrage alle foreninger i processen.

Kom og vær med
Derfor vil de gerne invitere din forening til at være med i arbejdet med lokaludvalgets bydelsplan. De vil gerne blive klogere på, hvilke lokale visioner for bydelen I har i jeres forening, og hvordan I kan samarbejde om at udvikle Vesterbro i fællesskab.

Kom med til KICK-OFF-MØDE den 7. september kl. 17-18 på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, hvor du eller en repræsentant fra din forening kan mødes med lokaludvalget og fortælle om jeres perspektiver og visioner for bydelen.

På mødet vil de også fortælle om, hvad en bydelsplan er, hvordan processen kommer til at forløbe og hvordan I kan bidrage i arbejdet med at lave den nye bydelsplan.

Efter mødet nedsætter de et repræsentantskab blandt bydelens foreninger, der skal hjælpe os med at kvalificere bydelsplanen løbende i forhold til bydelens behov og ønsker. Dette fortæller de også mere om på mødet.

Lokaludvalget består af frivillige og er drevet af frivilligt engagement, og Bydelsplanen bliver til i et samarbejde mellem lokaludvalgsmedlemmerne og alle de aktører, der har lyst til at være med i arbejdet.

Hver forening kan stille med én repræsentant til mødet, og der er ingen krav til foreningens størrelse eller alder. Den skal blot være aktiv i bydelen.

Meld dig og din forening til senest den 1. september på: vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk.

Hvis du gerne vil deltage i bydelsplanarbejdet, men ikke kan deltage i KICK-OFF-MØDET, så send en mail til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk.

Tid, sted og tilmelding
Onsdag den 7. september kl. 17.00-18.00.

På Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal.

Tilmelding senest den 1. september på: vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk. Skriv hvilken forening/organisationer/brugerbestyrelser/netværk/råd, du kommer fra.

Kilde.