Mændenes Hjems køkken er blevet opnormeret og søger derfor en fast deltidsmedarbejder 30 timer om ugen:

Mændenes Hjem – Solterrasserne driver forskellige tilbud; Kontaktsted, tre forskellige botilbud, sygeplejeklinik, samt kantine. Vi har 48 beboere på adressen, som også dagligt benyttes af udefrakommende mennesker, der lever som hjemløse og udsatte.

Organisationen Mændenes Hjem driver også andre aktiviteter i København, primært på Vesterbro. Fælles for alle organisationens tilbud er at de retter sig mod socialt udsatte mennesker med problematikker inden for især rusmidler og psykisk sygdom.

Til november 2022 flytter vi tilbage til vores gamle -men nyrenoverede- bygning i Lille Istedgade. Indtil da er arbejdsstedet beliggende i Valby, hvor vi er genhuset mens renoveringen står på.

Kantinen har åbent tre gange om dagen mandag til fredag. Sammen med de tre andre køkkenmedarbejdere vil du indgå i driften af køkkenet, hvor der laves og sælges mad af høj kvalitet til beboere, personale og andre brugere af huset. Hver dag laves der smørrebrød såvel som varm mad. Udover selve madlavningen står køkkenet også for serveringen i husets kantine, hvor der er åbent en time tre gange om dagen.

Køkkenet har stort fokus på økologi, madspild og på at lave mad der tager hensyn til vores beboeres tandstatus, næringsbehov m.m. Selvom størstedelen af arbejdstiden foregår i køkkenet, er der også en del beboerkontakt, hvorfor det er vigtigt at være dygtig til relationsarbejde med vores målgruppe.

Ønsker du at vide mere om stillingen, så læs mere her. Ansøgningsfrist Onsdag d. 13. april kl. 12.00. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i begyndelsen af uge 17.

Foto: ABW