Restauranterne i København er tvunget til at tænke i nye baner på grund af corona. Det har fået ekstra mange til at søge hjælp fra en særlig omstillingspulje. Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), hilser de mange nye initiativer velkomne. Det oplyses i en pressemeddelelse Via Ritzau.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Rigtig mange virksomheder i hovedstaden er ekstremt presset lige nu på grund af corona. Derfor er der også ekstra mange, der har søgt om midler fra en særlig omstillingspulje. Næsten halvdelen af ansøgningerne kommer fra hovedstadsområdet, og den største branche-andel blandt ansøgerne – 25 pct. – kommer fra restauranter, der er ekstra pressede på grund af de mange tvungne nedlukninger.

Og nu får 25 restauranter i hovedstadsområdet udbetalt ni millioner kroner i støtte fra Omstillingspuljen.

Mange af restauranterne har søgt om penge til at rykke sig på det digitale område ved fx at lave smartere løsninger til take-away, fordi de har lært lektien efter den første nedlukning i foråret.

Begge dele glæder beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), sig over: “Jeg synes, det er positivt, at der er så mange københavnske virksomheder, der har søgt om støtte til at rykke sig på det digitale område. Eksempelvis er der mange restauranter, der har søgt midler til at få løftet deres bestillingsmodul og opgraderet deres take-away-muligheder. Og det er noget, der også vil styrke virksomhedernes konkurrencekraft – også til den tid, der kommer efter corona.”

Vil have nyt online bookingsystem
Restaurant Fuego er en af de mange københavnske restauranter, der har søgt – og fået – midler fra Omstillingspuljen. Restauranten vil blandt andet bruge pengene på at etablere automatiseret booking og bæredygtig levering af take-away mad via indkøb af el-ladcykler.

Direktør Juan Jose Frederik Alvarez Nissen er glad for, at hans ansøgning er blevet efterkommet, da det ellers ville være svært at overleve den nuværende nedlukning: “Vi har været gennem en periode, hvor vi har skullet gennemtænke vores koncept og vores business-model, og vi har måttet nedjustere på lønninger, menu og ansatte. Med den nye nedlukning kan vi ikke presse mere ude af vores system. Omstillingspuljen giver os mulighed for arbejde med nye områder, beholde vores medarbejdere og tilbyde flere alternativer til nye og gamle kunder. Støtten fra puljen giver os mulighed for at opruste og gøre vores virksomhed konkurrencedygtig i det næste år,” siger han.

Fakta:

  • Omstillingspuljen er vedtaget af en række af Folketingets partier, der har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 115 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.
  • Alle virksomheder, der havde søgt om midler i første runde, fik for nylig individuel besked med svar på deres ansøgning til Omstillingspuljen, og tirsdag d. 29. januar 2021 åbner en ny ansøgningsrunde.
  • Puljen vil fx kunne anvendes af virksomheder inden for restaurationserhvervene, der er særligt udsatte på grund af den nye nedlukning.
  • Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på Omstillingspuljen i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme/Wonderful Copenhagen.
    Læs mere https://ehhs.dk/ydelser-programmer-omstillingspuljen