Et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation har sikret, at restauratører og barejere også i år kan inddrage parkeringspladser til udeservering i København.

I år bredes ordningen for udeservering ud til hele byen, så restauratører og københavnere i alle bydele kan få glæde af ordningen, og så trykket på indre by bliver mindre. Og så skal de udvidede udeserveringer pakkes ned kl. 22 af hensyn til naboerne. Det glæder Line Barfod.

De københavnske politikere har afsat 2,8 mio. kr. i den såkaldte overførselssag til at sikre, at det også i år er muligt at inddrage parkeringspladser til udeservering.

Efterslæb efter coronanedlukningen
Den udvidede udeserveringsordning blev i første omgang vedtaget politisk på Københavns Rådhus i 2020 for at give cafeer og restauranter mulighed for midlertidigt at udvide deres udearealer ved at inddrage fortove og pladser. Det skulle gøre det nemmere for de hårdt pressede restauratører at leve op til afstandskravene i forbindelse med covid-19 pandemien. Afstandskravene er væk, men mange restaurationer og barer har et efterslæb efter covidnedlukningen.

Senest til klokken 22
Denne gang bliver ordningen dog spredt ud til hele byen og gælder derfor ikke kun for restaurationer i det indre København. Derudover vil den i år også gælde for både restauranter og barer.

Der kan kun søges om udvidet udeservering i områder, hvor parkeringsbelægningen ikke overstiger 120 pct. kl. 22.00, og så skal restauratører og barejere, der har fået tilladelse til udvidet udeservering, i år pakke den ekstra udeservering sammen senest kl. 22.

Kilde. 

Foto: ABW