Københavns overborgmester vil i dag bede de øvrige partier på rådhuset godkende, at dækningsafgiften for erhvervslivet udskydes. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) er nu klar med endnu en håndsrækning til de københavnske virksomheder, der er klemt af coronakrisen. Overborgmesteren ville på et møde i kommunens økonomiudvalg bede de andre partier godkende, at kommunen udskyder fristen for betaling af dækningsafgiften.

Næste frist er 1. august, hvor virksomhederne samlet skulle betale 483 millioner kroner til kommunen.
“Ved at udskyde dækningsafgiften giver vi virksomhederne et tiltrængt pusterum, hvor de har lidt flere penge mellem hænderne. Vi skal som kommune gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe københavnske virksomheder gennem krisen og dermed undgå fyringer og konkurser”, siger overborgmesteren.

Overborgmesterens nye forslag er blot ét i en lang række initiativer, som Københavns Kommune har taget for at holde hånden under erhvervslivet. I forvejen har kommunen sendt 600 millioner kroner ud til virksomhederne ved at fremrykke betalingen af sine regninger. Ligesom kommunen er klar til at fremrykke anlægsprojekter for ca. 350 millioner kroner, som kan give arbejde her og nu til entreprenører og håndværkere. Det er regeringen, der i sidste uge åbnede op for at udskyde dækningsafgift og lempe anlægsloft, så kommunerne kan hjælpe trængte virksomheder.

Fakta om Københavns Kommunes indsats overfor erhvervslivet.
Dækningsafgiften er en afgift, som private forretningsejendomme betaler til kommunen. 2. rate af 2020, i alt 483 millioner kroner, skal falde den 1. august, men den foreslås udskudt. Den konkrete udformning inkl. tilbagebetaling skal være på plads inden den 21. april. Københavns Kommune har allerede fremrykket betalingen af fakturaer for 600 millioner kroner, for at få likviditet ud til kommunens leverandører.

Kommunen er klar til at rykke flere end 100 anlægsopgaver for yderligere ca. 350 millioner kroner frem. Det er konkrete opgaver såsom skolerenoveringer, modernisering af idrætsanlæg, genopretning af veje mm, som ellers først ville være løst til næste år eller året efter – men som nu akut kan sikre ordrer i bogen hos entreprenører og håndværksmestre.

Desuden foreslår overborgmesteren:
at kommunen kan betale forud på leverancer for op til en million kroner
at kommunen i videst muligt omfang skal aftale delvis betaling for leverancer, selvom kommunen ikke på nuværende tidspunkt kan bruge dem, for at holde liv i virksomhederne
at kommunen skal afstå fra at bruge regler om mislighold, hvis årsagen til en manglende leverance er, at virksomheden har problemer som følge af covid-19

Den endelige model for udskydelse af dækningsafgift samt de mere end 100 konkrete bygge- og anlægsprojekter, der kan fremrykkes, skal endeligt vedtages inden den 21. april.