Det er den politiske aftale om yderligere genåbning, der har fået Københavns Kommune til at revurdere de smitteforebyggende indsatser. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Nu er der godt nyt til vandhundene, legebørnene og dem, der er er ved at være trætte af kun at måtte bevæge sig én vej rundt om søerne i Indre By. Københavns Kommune har nemlig besluttet at åbne for en række af byens soppesøer og for så mange vandsposte som muligt. Samtidig sløjfer kommunen ensretning ved søerne og højre-færdslen på Strøget.

Det er de nationale lempelser og en ny sundhedsfaglig vurdering fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der gør det muligt for Københavns Kommune at se de smitteforebyggende tiltag med nye øjne, fortæller Jakob Hjuler Tamsmark, chef for coronateamet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

– De nye udmeldinger betyder, at vi ikke længere behøver at være helt så forsigtige, som vi har været hidtil. Det er jo helt fantastisk. Københavnerne har stor ære i, at vi nu kan tage et kæmpe skridt i den rigtige retning mod en skøn sommer, hvor vi igen kan gøre nogle af alle de ting, vi har savnet så længe, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Der har været indført ensretning omkring Peblinge Sø, Sortedams Sø og på Christianshavns Vold siden december, hvor Danmark blev ramt af en massiv anden corona-bølge. Ensretning har virket efter hensigten, fortæller Jakob Hjuler Tamsmark.

– Københavnerne har været helt exceptionelt gode til at respektere ensretning og de øvrige smitteforebyggende tiltag i byen. Tiltagene har tilladt os alle sammen at bruge byen i et vist omfang, og de har samtidig reduceret risikoen for smitte og utrygge situationer. Men København er nu en gang bedst, når byen summer af liv og glade dage. Det bliver der i meget højere grad mulighed for nu, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Der er også altovervejende chance for liv og glade dage, når Teknik- og Miljøforvaltningens teknikere allerede fredag d. 18. juni drejer på hanerne og åbner for vandet til tre af byens soppesøer og en lang række vandposte. Københavnerne havde ellers udsigt til endnu en sommer uden både soppesøer og vandposte, men vandhunde og legebørn kan godt begynde at finde badetøjet frem, mener Jakob Hjuler Tamsmark, der dog kommer med en lille opfordring til københavnerne.

– Selvom alt lysner, og vi alle sammen higer efter bare at slå os løs på vores egen måde, så er coronaen her stadig. Det skal vi have respekt for. Vi skal sammen fortsætte den gode stil. Husk afstanden og den gode håndhygiejne. Så får vi en god sommer efter omstændighederne.

Det er soppesøerne i Remiseparken, Valbyparken og på Hulgårds Plads, der åbner fredag d. 18. juni. I løbet af de næste uger åbner yderligere 4 soppesøer. På Københavns Kommunes hjemmeside vil der komme information om, hvilke soppesøer der er åbne og hvornår: Soppesøer og vandlegeplads (kk.dk)

Det er ikke alle soppesøer, der er åbne hele sommeren. Bassinerne fyldes nemlig med rent postevand, og derfor er kommunen nødt til at holde dem lukket i ny og næ af hensyn til både miljøet og vandbudgettet.

Fakta

Fakta: Københavns Kommune lemper sine coronatiltag

De nationale lempelser og en ny sundhedsfaglig vurdering fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør op med en række coronatiltag i Københavns Kommune:

Ensretning omkring Peblinge Sø, Sortedams Sø og på Christianshavns Vold sløjfes.
Højre-færdslen på Strøget og Købmagergade ophæves – den grønne stribe midt på Strøget får lov at blive slidt af over tid. Det vil kræve unødigt mange ressourcer aktivt at fjerne den.
En række af byens soppesøer åbner. Få et overblik på kommunens hjemmeside.
Der bliver åbnet for vandet i så mange vandposte som muligt.
Brugen af adfærdsguider tilpasses, så det aktuelle antal opretholdes i juni og juli, hvor der afholdes flere arrangementer i byen, og hvor trykket på byen forventes at være størst. I august reduceres antallet igen. Aktuelt forventes indsatsen helt udfaset fra september 2021.
Brugen af plakater på bystandere og i valgplakatformat opretholdes i juni og juli, men tilpasses derpå fra august og frem, hvor der alene vil være fokus på særlige trafikknudepunkter, ved testcentre og lignende. Skilteindsatsen forventes helt udfaset medio oktober 2021.

Fakta:  7 soppesøer åbner 

Følgende soppesøer åbner i løbet af sommeren:

Remiseparken (fredag d. 18. juni)
Valbyparken (fredag d. 18. juni)
Hulgårds Plads (fredag d. 18. juni)
Nørrebroparken (uge 25)
Bredegrund (uge 25)
Skydebanen (uge 25)
Fælledparken (dog kun selve soppesøen – uge 25)

Se mere om, hvilke soppesøer der er åbne og hvornår på Københavns Kommunes hjemmeside: Soppesøer og vandlegeplads (kk.dk)