Højesteret afgjorde i går, at p-afgifter udskrevet på grund af, at bilisten har tastet sit registreringsnummer forkert, ikke kan fastholdes. Københavns Kommune er tilfreds med, at afgørelsen nu giver et sikkert grundlag at behandle sagerne ud fra. Det oplyses i en pressemeddelse. 

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Vesterbro

Hvis en bilist taster et bogstav eller tal forkert, når han skal indtaste bilens registreringsnummer for at betale sin parkering på en af Københavns Kommunes p-automater, risikerer han at få en parkeringsafgift, selvom betalingen går igennem. Tastefejlen gør nemlig, at der ikke fremgår nogen betaling for den bil, bilisten har parkeret, når parkeringsvagten kommer forbi og kontrollerer, om der er betalt.

Men hvis bilisten efterfølgende kan dokumentere, at der er tale om en simpel tastefejl – og at der er blevet betalt for det rigtige tidsrum – så kan kommunen skulle annullere p-afgiften, hvis bilisten klager. Det har Højesteret afgjort efter at have vurderet to forskellige landsretsdomme om fejltastninger på p-automater.

-Vi er lige så kede af disse sager, som bilisterne er, og vi har løbende foretaget en række ændringer af p-automaterne, som minimerer muligheden for at taste forkert. Men samtidig har vi haft brug for en klar afgørelse om, hvilke krav kommunen kan stille til dokumentation for korrekt betaling for elektroniske p-billetter, for som kommune skal vi både have lovhjemmel til at udstede en p-afgift og tilsvarende, skal vi også have en saglig grund til evt. at annullere den, fortæller enhedschef i Københavns Kommune, Jesper Borch.

I fremtiden forventer Københavns Kommune, at der bliver langt færre af den slags p-sager. Kommunen har nemlig opdateret alle p-automaterne med ny software, som betyder, at der bliver hentet oplysninger om bilens mærke og model fra det digitale motorregister (DMR), når man indtaster sit registreringsnummer. Hvis man taster forkert, er der således en ekstra chance for at se fejlen, når man skal godkende, hvilken bil man kører i.

Københavns Kommune valgte at tage sagen hele vejen til Højesteret, da formuleringerne i landsretternes afgørelser skabte for stor usikkerhed om retsgrundlaget for elektroniske p-billetter. Københavns Kommunes jurister vil nu nærlæse dommen fra Højesteret.

Links.
Følg med i, hvad Højesteretsdommen betyder for bilister, der har fået en p-afgift på grund af fejl i betalingen
Højesterets afgørelse
Tidligere nyhed om hjælp til at undgå tastefejl

Læs hele pressemeddelsen fra Københavns Kommune her.