Efter flere måneder med hjemsendte medarbejdere pga. Covid-19-restriktioner er renholdelsesindsatserne igen tilbage i fulde omdrejninger. Således skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Renholdelsesindsatserne i Københavns Kommune har i flere måneder kørt på nedsat blus på grund af instruksen om, at hjemsende ikke-kritisk personale. Men godt vejr betyder flere københavnere i byen. Det giver mere affald. Derfor er kommunen nu igen oppe på fuld bemanding, fortæller Helene Vinther Seidler, driftschef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

– Vi har været nødt til at lytte til anbefalingerne og løbende vurdere behovet for mere renhold holdt op imod risikoen for smitte blandt medarbejderne. Heldigvis er coronasituationen blevet markant forbedret på det seneste. Efterhånden som byen åbner mere op, stiger behovet for renhold, og derfor er vi tilbage i fulde omdrejninger. Vi har et lille efterslæb, som vi forventer at have indhentet inden for kort tid, siger Helene Vinther Seidler.

I sommer vedtog politikerne i Teknik- og Miljøudvalget nogle håndfaste servicemål for, hvor ren byen skal være, når renholdelsesmedarbejderne har været igennem den. Det blev også besluttet, at der fremover skal laves borgertilfredshedsundersøgelser, som politikerne kan bruge som grundlag for justeringer af servicemålene. Servicemålene er de samme for både forvaltningen og de eksterne leverandører, der overtog ansvaret for renhold i Brønshøj, Husum og på Vesterbro d. 1. april.

Som en del af arbejdet med at sikre mere tilfredsstillende renhold af byen er Københavns Kommune i gang med at udskifte 840 runde affaldskurve med minimum 330 såkaldte pizzakurve. Udskiftningen øger affaldskapaciteten i kommunen med mindst 7 %.

– Færre affaldskurve betyder, at københavnerne nogle steder skal gå 10-20 meter ekstra for at komme af med deres affald. Pizzakurven kan så til gengæld rumme mere affald, den har låg, så fuglene ikke kan snappe affald op af den, og så kan den maskintømmes. Jeg er sikker på, at københavnerne vil opleve udskiftningen som en opgradering, siger Helene Vinther Seidler.

Inden for ganske kort tid, ruller Københavns Kommune også sine ”sommercontainere” ud i byens mest befærdede områder. Men trods den større affaldskapacitet er Københavns Kommune afhængig af københavnerne, hvis byen skal være ren, forklarer Helene Vinther Seidler.

– Når vejret bliver rigtig godt, er der områder, hvor både affaldskurve og containere bliver fyldt ekstremt hurtigt. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, men vi er afhængige af, at københavnerne hjælper os. Hvis containeren er fyldt, opfordrer vi til, at man enten tager affaldet med sig og finder en tom container, eller at man stiller affaldet ved siden af den fyldte container. Gerne i en lukket pose, så fuglene ikke spreder det, siger Helene Vinther Seidler.

Det varmere vejr betyder ikke kun øget renholdelsesindsatser. I løbet af påsken åbnede Københavns Kommune 20 parktoiletter og pissoirs, der hidtil har været lukket på grund af manglende frostsikring. Toiletterne på Nørreport Station har foreløbigt reduceret åbningstid indtil udgangen af april, hvorefter de åbner som normalt. Toiletterne på Amager Torv er åbnet med tiltag, der skal sikre god coronaafstand. Alle toiletter og pissoir rengøres oftere end normalt af hensyn til risikoen for smittespredning.

Sådan holder vi byen ren sammen

Størstedelen af de mere end 5.000 affaldskurve i kommunen tømmes dagligt af en af de knap 150 renholdelsesmedarbejdere.

I løbet af foråret og forsommeren suppleres affaldskurvene med ”sommercontainere” – store 660-liters containere, som placeres på de mest befærdede områder i byen.

Gader og stræder fejes dagligt. Desuden ’snappes’ der cigaretskodder, glasskår og andet henkastet affald hver eneste dag.

Hvis du bruger byen, så ryd op efter dig selv og smid dit affald i en affaldskurv. Husk at lukke låget. Hvis den nærmeste kurv eller container er fyldt, så brug en anden eller efterlad affaldet op ad den fyldte kurv eller container. Gerne i en lukket pose, så fuglene ikke spreder det.

Download ‘Giv et praj’-appen til din smartphone og gør Københavns Kommune opmærksom på en fyldt affaldskurv eller affald, der flyder på gaden.