Nye tiltag gør det nemmere at holde afstand: cykel- og fodgængertrafikken er omlagt flere steder og p-vagter er sat ind for at vejlede. Men der er brug for københavnernes fortsatte opbakning for at undgå smitte – især når solen skinner. Det oplyses i en pressemeddelse.

Forår i København er noget helt særligt, og selvom københavnerne har ventet mange, lange vintermåneder på at indtage byrummet, er vi stadig nødt til at tage hensyn til hinanden og forhindre smittespredning. De fleste københavnere bakker flot op om at forhindre smittespredning, men der er stadig tendens til sammenstimling på visse legepladser og i nogle parker og grønne områder, og det har desværre været nødvendigt for politiet at afspærre f.eks. Trafiklegepladsen, mens skaterbanen i Fælledparken er blevet afspærret på anmodning fra politiet. Derfor opfordrer Københavns Kommune nu kraftigt til, at man går et andet sted hen, hvis der er mange på favoritlegepladsen, på gåruten eller i parken.

For der er mange lidt mere ukendte steder i København, hvor der er plads til at lege og nyde solen. Mange københavnske skoler har f.eks. åbne legepladser, som man må bruge, når skolerne har lukket. Derudover har Københavns Havn 42 km. bolværk, man kan gå på opdagelse langs. Det vil også afhjælpe presset på Amager Strandpark, hvor der har været tendens til sammenstimling de seneste dage.

‘De fleste københavnere bakker op om at undgå smittespredning og holder afstand, men der har desværre også været eksempler på, at vi har været nødt til at afspærre steder, fordi man ikke har holdt den fornødne afstand. Lige nu tyder prognoserne på en forholdsvis kølig påske, men alligevel vil vi gerne appellere til københavnerne om at undgå steder med mange mennesker og gå på opdagelse efter nye mere øde yndlingssteder i byen,’ siger Jakob Hjuler Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har allerede taget en lang række initiativer for at gøre det nemmere at holde afstand.
Fodgængertrafikken rundt om de københavnske søer er blevet ensrettet, og løbere er blevet opfordret til at finde en mindre befærdet rute. Der er også indført ensretning på nogle af stierne ved Christianshavns Vold. Ved Damhussøen er der visse steder kommet cykelforbud for at undgå, at fodgængere presser sig sammen for at undgå cykler, andre steder er der sket en mere klar opdeling mellem fodgænger- og cykeltrafik.

På Amager er broerne til og fra Amager Strand blevet opdelt på midten, og der opfordres til at holde til højre. Derudover er der indført et generelt cykelforbud i Amager Strandpark. Københavnske P-vagter er på plads flere steder i byen – blandt andet ved Søerne, Amager Strandpark og ved Damhussøen, og de sørger for at vejlede københavnerne om ændringerne. Der er opsat skilte, der opfordrer til at holde afstand på byens legepladser, i parker og på populære gangruter.

Selvom påskevejret lige nu ser ud til at blive knap så godt, som tidligere prognoser har varslet, så følger Københavns Kommune hele tiden vejrets udvikling og brugen af byen for at vurdere, om der er brug for yderligere tiltag for at sikre en hensigtsmæssig brug af byen i påsken.