Økonomiforvaltningen har nu udpeget 55 konkrete byggeprojekter, der skal fremrykkes og sættes i gang i 2020. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Corona-krisen har sat sit tydelige aftryk på ordrebøgerne i byggebranchen, hvor mange entreprenører og håndværkere må kigge langt efter nye opgaver. For at hjælpe byggeriet bedre gennem krisen har Økonomiforvaltningen derfor identificeret kommunale byggeopgaver for knap 170 mio. kr., som kan fremrykkes og sættes i gang i 2020. Derudover vil der blive fremrykket byggeopgave fra kommunens øvrige forvaltninger for et tilsvarende beløb. I alt kan byggebranchen se frem til nye ordrer for 350 mio. kr. i 2020 fra Københavns Kommune.

“Selvom det sker på et dystert bagtæppe, er fremrykningen af de mange investeringer en win-win situation. Vi kan som kommune give virksomhederne et økonomisk rygstød og hjælpe med at holde hånden under byens arbejdspladser. Og samtidig får vi lavet en række opgaver, som vi ikke har kunnet løse tidligere, da vi har været låst af det kommunale anlægsloft,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Dermed kan flere af byens skoler se frem til et tiltrængt løft. Blandt andet fremrykker kommunen ti større skolerenoveringer. Det gælder fx Tingbjerg Skole, Blågård Skole og Nørre Fælled Skole. Her kan elever og lærere glæde sig til at få et bedre indeklima og moderne klasselokaler. Samtidig fremrykkes flytningen af kommunens centrale skolekøkken – det såkaldte EAT-centralkøkken – fra utidssvarende bygninger i De Gamles By på Nørrebro til Valby. Her skal der opføres et nyt byggeri til formålet.

Kødbyen, som er et af byens kreative og kulturelle hotspots, vil også få en kærlig hånd. Bl.a. skal nedslidte facader og træværk males flere steder. Derudover vil de underjordiske varmvandsledninger, som løber under Kødbyen også blive renoveret, mens fundament og kloak flere steder skal genoprettes.

Økonomiudvalget tager stilling til fremrykningen af de 55 konkrete byggeprojekter på sit møde tirsdag den 21. april. Der vil blive fremrykket investeringer for et nogenlunde tilsvarende beløb på Teknik- og Miljøudvalgets område, herunder genopretning af veje og renovering af byens legepladser. Dertil kommer en række opgaver fra kommunens øvrige forvaltninger, så der i alt fremrykkes byggeprojekter til 2020 for omkring 350 mio. kr. Fremrykningen af de mange anlægsinvesteringer sker, fordi Regeringen har suspenderet det kommunale anlægsloft for 2020.

Fakta – For at hjælpe erhvervslivet godt gennem corona-krisen har Københavns Kommune igangsat en række tiltag:
Fremrykket anlægsprojekter for 169, 7 mio. kr. til 2020 på Økonomiudvalgets område. Derudover fremrykkes der tilsvarende opgaver fra kommunens øvrige forvaltninger, så der i alt fremrykkes anlægsinvesteringer for godt 350 mio. kr.
Fremrykket betalingen af fakturaer for 600 mio. kr. for at få likviditet ud til kommunens leverandører.
Udskudt virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgift for 2020 på 483 mio. kr., der ellers skulle have været betalt den 1. august. Dækningsafgiften er en afgift, som private forretningsejendomme betaler til kommunen.

Se mere på kk.dk/erhverv-coronainfo.