Københavns Kommune har undersøgt omfanget af sexistisk kultur og adfærd på alle kommunens arbejdspladser. Nu er resultaterne landet.
 
Foto: ABW

Københavns Kommune har gennemført en større undersøgelse blandt sine over 47.000 ansatte for at afdække omfanget af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser.

Undersøgelsen viser, at selvom størstedelen af de ansatte i Københavns Kommune ikke har været udsat for sexistisk kultur eller adfærd, så svarer 16 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, at de inden for det seneste år har oplevet sexistisk kultur eller uønsket adfærd af seksuel karakter på arbejdspladsen. Det drejer sig især om seksuelle kommentarer og nedsættende tale om køn eller seksuel orientering.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) tager undersøgelsen meget alvorligt.

”Københavns Kommune skal være en tryg arbejdsplads for alle. Det er fuldstændig uacceptabelt, at 16 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, har oplevet en sexistisk kultur eller adfærd. Det er vigtigt, at vi har fået afdækket omfanget. Nu skal de syv forvaltninger sætte gang i opfølgningsarbejdet lokalt, så vi sikrer, at der bliver taget hånd om problemerne. Man skal kunne gå trygt på arbejde i Københavns Kommune, uanset om man er social- og sundhedsassistent, pædagogmedhjælper eller sagsbehandler.”
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Overborgmester
 

For Britt Petersen, forperson i Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, der er en sammenslutning af de faglige organisationer, handler det blandt andet om at arbejde med kulturen:

”Det er vigtigt, at man bruger undersøgelsen til at sætte ind de steder, hvor der er brug for det. Det handler blandt andet om at sætte fuld damp under det interne kulturarbejde blandt medarbejdere – hvordan man arbejder sammen og taler sammen. Men det handler også om konkret at forebygge og håndtere uønsket seksuel adfærd på de arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere oplever det – både i det interne samarbejde og i kontakten med borgere.”
Britt Petersen
Forperson i Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation
 

Undersøgelsen viser, at det blandt de større medarbejdergrupper i Københavns Kommune især er omsorgspersonale, socialpædagoger og SOSU’er, der har været oplevet en sexistisk kultur eller adfærd.

Kommunens håndtering af uønsket seksuel adfærd

I opfølgningsarbejdet vil hver forvaltning nu dykke ned i resultaterne og undersøge, hvor der skal sættes ind lokalt. Det handler blandt andet om at udrydde enhver tvivl om, hvem man kan gå til, hvis man bliver udsat for uønsket adfærd af seksuel karakter og tydeliggøre, hvordan man forebygger og håndterer det.

Københavns Kommune har allerede iværksat en række tiltag de senere år for at forebygge, identificere og håndtere sexistisk adfærd. I 2020 vedtog Borgerrepræsentationen en revideret politik vedr. krænkende adfærd på arbejdspladsen, der beskriver kommunens retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. I 2021 blev der oprettet en enhed for håndtering af sexisme og seksuel chikane, hvor alle ansatte anonymt og trygt kan henvende sig, hvis de oplever seksuel chikane eller sexisme. Enheden rådgiver om, hvilken hjælp og støtte man kan få, hvis man har været udsat for uønsket seksuel adfærd og hjælper også i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen.

Derudover er man i alle forvaltninger i gang med et større arbejde for at styrke arbejdsfællesskabet på kommunens arbejdspladser. Indsatsen retter sig blandt andet mod kulturen, omgangstonen og det kollegiale fællesskab.

Det er første gang, Københavns Kommune gennemfører en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser. Undersøgelsen vil blive gennemført igen i 2023.

I forvejen gennemfører kommunen hvert andet år en trivselsundersøgelse. Ved seneste trivselsundersøgelse i 2021 var scoren for den generelle trivsel 5,7 på en skala fra 1 til 7. 7 er den mest positive vurdering af trivslen.

Fakta

 • Borgerrepræsentationen besluttede at gennemføre undersøgelsen i forbindelse med budgetaftalen for 2022. Københavns Kommune har inviteret alle sine cirka 47.000 ansatte til at deltage – også ansatte med en løsere tilknytning til Københavns Kommune, fx vikaransatte. I alt 21.273 har svaret på undersøgelsen – dvs. 45%.
 • 17% af de kvinder, der har besvaret undersøgelsen har oplevet sexistisk kultur eller adfærd. 13% af de mænd, der har besvaret undersøgelsen har oplevet sexistisk kultur eller adfærd.
 • I undersøgelsen er der bl.a. blevet spurgt ind til, om man har oplevet forskellige hændelser med sexistisk kultur og adfærd. Af det totale antal hændelser i undersøgelsen kommer 62% af dem fra det interne samarbejde, mens 38% kommer fra det eksterne samarbejde.
 • Nedenfor er en oversigt over, hvor stor en procentdel af de medarbejdere og ledere, som har svaret på undersøgelsen, der inden for det seneste år har oplevet:
  • At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket for dig eller ubehageligt for dig: 8%
  • Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil: 7%
  • Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling: 5%
  • Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, fx klap, kys eller omfavnelse: 4%
  • At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig: 4%
  • At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering: 3%
  • Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold: 1%
  • At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold: 1%
  • At nogen har bedt dig om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning? <1%
 • Da undersøgelsen har fokus på kulturen på arbejdspladsen og svarene er anonyme, kan man ikke via resultaterne pege på specifikke, konkrete tilfælde af seksuel chikane eller andre former for seksuel adfærd.
 • For at forebygge, identificere og styrke håndtering af uønsket seksuel adfærd modtog alle kommunens medarbejdere og ledere i 2021 information om, hvad man skal gøre, hvis man oplever det. I undersøgelsen angiver 86% af respondenterne, at de ved, hvor de kan henvende sig, hvis de overværer eller udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed/adfærd.
 • Der er fra centralt hold afsat i alt 500.000 kroner til arbejdspladsrettede aktiviteter i det opfølgende arbejde med undersøgelsen. Hertil kommer forvaltningsspecifikke indsatser.

Undersøgelsens resultatrapport