To nye tiltag skal hjælpe københavnerne til at sortere mere affald til genanvendelse. De fleste københavnere vil gerne sortere deres affald. For mange kan det dog være svært at finde plads til de forskellige typer affaldsbeholdere i de små bykøkkener, og så bliver den nemme løsning at smide det hele i én skraldespand.

Det er ikke holdbart for miljøet eller klimaet at smide ting ud, der kan bruges igen og igen. Derfor har kommunen et ambitiøst mål om at genanvende 70 procent af alt affald i 2024. Langt de fleste københavnere vil også rigtig gerne genanvende deres affald af hensyn til miljø, klima og en bedre udnyttelse af de knappe ressourcer.

Et bredt politisk flertal har nu givet et endeligt ja til, at kommunen igangsætter to nye tiltag, som skal gøre det nemmere for københavnerne at sortere deres affald derhjemme.

En spørgeskemaundersøgelse samt flere forsøgsordninger peger nemlig på, at et praktisk system i hjemmet til at sortere affald er en vigtig forudsætning for at komme godt i gang med sorteringen. Kommunen tilbyder derfor et tilskud på op til 400 kr. pr. bolig til de københavnere, der vil anskaffe sig et affaldssorteringssystem og sætte det op i hjemmet.

”Vi er allerede godt i gang med at sortere vores affald i København, men det, der kan bremse nogle københavnere i at sortere mere, er manglen på plads i de små køkkener. Vi vil derfor gerne gøre det nemmere for københavnerne at sortere deres affald ved at skabe de bedste forudsætninger. Tilskuddet bliver derfor guleroden til at få købt et godt sorteringssystem,” siger Karina Vestergaard Madsen, stedfortrædende teknik- og miljøborgmester (EL).

Det er også muligt at få tilskud til hele boligforeninger, og det gælder både andels-, ejer- og almene boligforeninger. Det er muligt at søge om tilskud frem til 1. august 2019 på hjemmesiden www.kbhsorterer.kk.dk.

Københavnerne kan få hjælp til bæredygtige vaner.
Spørgeskemaundersøgelsen peger desuden på, at mange københavnere stadig mangler viden om sortering. Der kan fx opstå tvivl om, hvordan cykellygter, der både består af plast og elektronik, skal sorteres – eller hvor ren dåsen med flåede tomater skal være, før den kan sorteres. Derfor inviteres københavnerne til at deltage i online-forløbet ’KBH sorterer’, hvor man får viden, tips og tricks samt inspiration til at gøre det nemt at affaldssortere.

Forløbet består af i alt 12 runder, som man modtager pr. e-mail (to runder pr. uge) med et par dages mellemrum. Hver runde tager maks. fem minutter at gennemføre, og det strækker sig over 21 dage. Det er et bevidst valg, at forløbet strækker sig over flere uger, da forskning inden for adfærd peger på, at det kræver minimum 21 dage at ændre sine vaner i praksis.

”Når tvivlen opstår i en travl hverdag, så smider folk deres affald til forbrænding fremfor genanvendelse ved at sortere. Vi ønsker ikke at bruge løftede pegefingre for at få københavnerne til at sortere mere. Vi vil hellere motivere dem. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde dette nye forløb, som er nøje tilrettelagt til at få nye, gode vaner til at sortere affald” siger Karina Vestergaard Madsen.

Fakta.
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har sat et ambitiøst mål om, at 70 pct. af affaldet skal genanvende i 2024.
Tilskudsordningen og online-forløbet ’KBH sorterer’ er tiltag, som er en del af Ressource- og affaldsplanen 2018, som blev politisk besluttet i 2012.
København skal være verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025, og det mål kan københavnerne hjælpe med at nå ved at sortere endnu mere affald til genanvendelse.
En spørgeskemaundersøgelse om affaldssortering i København viser bl.a.,
Én af de største barrierer, som københavnerne nævner i forhold til at sortere affald, er for lidt plads i køkkenet.
Københavnerne ønsker mere viden om sortering samt hjælp og vejledning til at sortere.
De fleste københavnere sorterer for miljøets skyld.
Både private og boligforeninger kan søge om tilskud til sorteringssystemer til køkkenet, og der gives op til 400 kr. i tilskud pr. bolig.
Man kan søge om tilskud til et sorteringssystem frem til 1. august 2019 eller tilmelde sig forløbet ’KBH sorterer’ på www.kbhsorterer.kk.dk
Sådan søger du tilskud
Køb det sorteringssystem, som passer til netop dit køkken. Det er vigtigt, at du husker at gemme kvitteringen (tag evt. et billede af kvitteringen).
Ansøg på siden www.kbhsorterer.kk.dk. Du skal bruge NemID og billedet af kvitteringen.
Du modtager tilskuddet på din nem konto, efter at vi har behandlet din ansøgning.