En ny befolkningsprognose viser, at København stadig forventes at vokse med flere tusinde nye borgere om året. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Dit Vesterbro

En ny befolkningsprognose viser, at København stadig forventes at vokse med flere tusinde nye borgere om året, men at pandemien har lagt en dæmper på forventningerne, særligt på kort sigt. Der bliver stadig født mange børn i København, men flere børnefamilier end normalt ventes at flytte til andre kommuner i de kommende år.

Ligesom coronaen prægede alle danskeres liv i 2020, har den også påvirket befolkningsvæksten i København. I 2020 voksede København med ca. 5.800 nye indbyggere. Væksten var fordelt på et fødselsoverskud på 6.550, en nettoindvandring fra andre lande på 2.750 og en nettofraflytning til andre kommuner på 3.400.

Befolkningstilvæksten var 3.650 færre, end man havde regnet med. Alligevel fortsætter befolkningsvæksten støt i København, hvor der nu bor lidt over 638.000 københavnere.

”Mange tusinder vælger hvert år at flytte til København for at studere, arbejde og bo. Og rigtig mange stifter familie i byen. Vi har efterhånden fået indrettet København til en vidunderlig by, så rigtig mange familier ønsker at bo her og lade deres børn vokse op her. Det er superpositivt. Derfor vil der også i årene fremover være behov for, at vi udvikler byen og bygger boliger – og at vi får boliger til en pris, så almindelige lønninger og vores egne børn også har råd til at bo her, når de flytter hjemmefra ”, siger overborgmester Lars Weiss (S)

Ifølge den seneste prognose vil væksten fortsætte og hovedstaden ventes at vokse med over 127.000 indbyggere frem mod 2050, hvor der ventes at være 766.000 københavnere.

Tilværelsen under pandemien fik i 2020 7,3 pct. af byens børnefamilier til at flytte fra København til en af landets øvrige kommuner mod mellem 6 og 6,5 pct. de foregående fem år. Det kan tyde på, at pandemien og nedlukningen forstærker det allerede eksisterende mønster, at nogle københavnske børnefamilier vælger at rykke til en af hovedstadsområdets øvrige kommuner, når de vil have mere plads eller hus med have.

Samlet flyttede netto 3.400 personer fra København til en af landets øvrige kommuner i 2020. Dette er den primære årsag til, at befolkningen ’kun’ steg med 5.800 personer og ikke med 9.400, som tidligere forudsagt.

Pandemien gør det vanskeligt at forudsige befolkningsudviklingen i de kommende år. Pandemien ventes at præge 2021 og til en vis grad årene fremover. Men over tid forventes befolkningsvæksten vende tilbage til et niveau, der kun ligger en smule under de hidtidige antagelser.

Således vil befolkningen ifølge den seneste befolkningsprognose i 2050 være steget fra 638.000 københavnere i dag til 766.000. Det svarer over hele perioden til en gennemsnitlig årlig vækst på små 4.500 nye borgere.