Københavns Kommune iværksætter nu en virksomhedsrettet indsats, der skal fremme etnisk mangfoldighed på det københavnske arbejdsmarked. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Ubevidst diskrimination på en virksomhed kan betyde, at man ikke får rekrutteret den bedste kandidat til et job. Københavns Kommune iværksætter nu en virksomhedsrettet indsats, der skal fremme etnisk mangfoldighed på det københavnske arbejdsmarked. Virksomheder som IBM, Novo Nordisk og Jobindex har meldt sig som frontløbere.

Mange københavnere med minoritetsbaggrund føler sig diskriminerede på arbejdspladsen, og når virksomhederne skal finde nye medarbejdere, lærlinge og elever. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune vil derfor sammen med Foreningen Nydansker og Als Research gøre op med den ubevidste diskrimination på det københavnske arbejdsmarked med en ny indsats for virksomhederne.

EN BY AF TALENTER er en del af Københavns Kommunes integrationshandleplan og tager udgangspunkt i de ubalancer, som en ny undersøgelse ’Ubevidst etnisk diskrimination på det københavnske arbejdsmarked’ påpeger.

For ved at rekruttere mangfoldigt kan virksomhederne øge innovationen og få mere vækst, mener beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard: ”Undersøgelsen viser, at københavnere med minoritetsetnisk baggrund udgør et uforløst potentiale for københavnske virksomheder. Eksempelvis er der et relativt højt antal ledige ikke-vestlige indvandrere med en kompetencegivende uddannelse, der burde matche efterspørgslen på den slags arbejdskraft. Vi vil derfor gerne bygge bro mellem virksomheder og kandidater med minoritetsetnisk baggrund og fremhæve mangfoldighedens mange styrker”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Virksomheder inviteres til inspirationsworkshops
I løbet af 2021 vil københavnske virksomheder gennem EN BY AF TALENTER kunne deltage i åbne workshops og læringsforløb, der inspirerer til konkrete mangfoldighedstiltag.

Virksomheder som IBM, Novo Nordisk og Jobindex har meldt sig som frontløbere, der gerne deler ud af succesoplevelser med at forebygge ubevidst diskrimination og fremme mangfoldighed på arbejdspladsen.

I Jobindex glæder direktør Kaare Danielsen sig over, at der igen kommer fokus på mangfoldighed: ”For os i Jobindex er mangfoldighed en mærkesag. Vi oplever virkelig, at vores medarbejderes forskellige baggrunde, sproglige kompetencer og perspektiver gør os dygtigere til at udføre vores arbejde. Samtidig ser vi som rekrutteringspartner mange eksempler på, at virksomheder går glip af dygtige talenter, fordi de har snævre ideer om, hvem den ideelle kandidat er. Derfor er vi rigtig glade for, at der i København kommer fokus på, hvordan virksomheder skærper blikket for de mangfoldige kompetencer. Det vil helt sikkert resultere i, at flere talenter kommer godt i gang på arbejdsmarkedet”.

Det første webinar er allerede løbet af stablen med 30 deltagere, og de næste to finder sted i april måned. Her kan københavnske virksomheder lade sig inspirere af frontløbervirksomhederne og høre mere om indsatsen.

Tilmeldingen er åben via hjemmesiden www.talentby.dk