Ny samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune, DGI og DIF skal gøre København til verdens mest aktive storby. Blandt andet ved at få flere udsatte, sårbare og ældre københavnere ind i de fællesskaber, der opstår, når man dyrker idræt. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Vesterbro

Flere idrætsfaciliteter, hvor københavnerne kan mødes og være fysisk aktive sammen på tværs af alder og kultur. Økonomisk hjælp til at betale kontingent i den lokale idrætsforening for udsatte voksne. Et styrket samarbejde mellem frivillige, foreninger og boligselskaber, så beboerne i udsatte byområder nemmere kan blive en del foreningslivet.

Det er nogle af de muligheder, som Københavns Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i den nye samarbejdsaftale ”Verdensby i bevægelse” er blevet enige om at undersøge frem mod 2023. Fremtidens storby skal indbyde til idræt og aktivitet, og København skal være et internationalt fyrtårn på området.

Overborgmester Lars Weiss (S) glæder sig derfor over aftalen og ser den samtidig som en vigtig brik i arbejdet med at løse en række større samfundsudfordringer: “Idrætten og foreningslivet er en del af den kit, som binder os sammen på tværs af kultur og social baggrund. Her overvinder vi i fællesskab mange af de udfordringer, vi som samfund står overfor – fx ensomhed, ulighed i sundhed og fejlslagen integration. Denne aftale baner vej for, at endnu flere københavnere kan blive en del af fællesskabet”, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Formand i DGI, Charlotte Bach Thomassen påpeger, at det er historisk aftale og den første af sin slags mellem landets hovedstad og idrættens organisationer: ”Det er afgørende for sundheden og sammenhængskraften i byen, at vi tænker idræt og bevægelse ind som en integreret del af byens rum. Vi er klar til at spille en større samfundsrolle, hvor alle får mulighed for at være med i lokale fællesskaber. I udsatte boligområder og, når der bliver udviklet nye bydele, som man for eksempel Nordhavn,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Aftalen vækker ligeledes glæde hos formand i DIF, Niels Nygaard. Han fremhæver, at ambitionen er at gøre København til et internationalt fyrtårn for andre storbyer, når det kommer til bevægelse: ”Vi har allerede en meget aktiv befolkning i Danmark, og vi håber, at vi med indretning af byerne kan tage næste skridt. Vi ser frem til at skabe et internationalt netværk, hvor København kan være med til at inspirere andre storbyer, samtidig med, at vi kan finde nye idéer til, hvordan vi sikrer plads til aktivitet og fællesskaber i takt med stigende befolkningstal,” siger Niels Nygaard.

Med aftalen vil man samtidig sikre, at faciliteter, der udnytter byens rum på nye, smarte måder, og dermed giver plads til aktivitet i takt med befolkningsudviklingen. Det kan være fx 11-mandsbaner i nye byudviklingsområder eller udendørs træningsredskaber i den lokale park. Idrættens organisationer og lokale foreninger vil fremover også blive involveret mere i arbejdet med at skabe liv og aktivitet i nye byområder som fx Godsbaneterrænnet på Vesterbro og den nye naturpark i Nordhavn.

Om aftalen udtaler Københavns Kommunes fagborgmestre:

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger: “Der er pres på vores rekreative områder i København, og derfor skal vi i fremtiden sørge for at prioritere grønne områder højt. Samtidig skal vi se på, hvordan vi bedst muligt udnytter kommunale arealer til at understøtte københavnernes lyst til at bevæge sig. Særligt i de udsatte byområder bør vi prioritere en indsats, som kan understøtte positiv udvikling”.

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) siger: ”Jeg er rigtig glad for, at vi med aftalen giver socialt udsatte københavnere bedre muligheder for at blive en del af idrætslivet. Jeg tror på, at det kan få flere ind i nogle stærke fællesskaber, der kan styrke selvværdet hos den enkelte og modvirke den ensomhed, som mange kæmper med.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) siger: ”Københavnerne skal have de bedste muligheder for at leve et aktivt liv – hele livet. Derfor er aftalen en god nyhed for byens ældre borgere. Vi ved nemlig, at det har stor betydning for ældres sundhed og livskvalitet, at de kan holde sig aktive, indgå i sociale fællesskaber og klare sig selv længst muligt.”

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) siger: ”Det er en vigtig aftale for københavnerne, især set i lyset af den nuværende situation, som med Statsministerens udmelding om ”fuldstændig epidemikontrol” synes håbløs. Hele Foreningsdanmark skriger på at få åbnet idrætshallerne, udendørsbanerne og svømmehallerne hurtigst muligt, og det er selvfølgelig fordi, idræt er så vigtig for vores mentale og fysiske helbred”.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) siger: ”Idræt medvirker til at skabe en attraktiv og socialt bæredygtig by og kan skubbe til samfundsudviklingen. Idrætsfællesskaber giver langt mere end selve aktiviteten. De skaber sammenhængskraft og sammenhold på tværs af forskelligheder og sociale skel – det er levende demokrati. Det er stærkt, at aftalen lægger op til at inddrage civilsamfund og især idrætsforeningerne i at bidrage på en række velfærdsområder”.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger: ”Et fysisk aktivt liv er vigtigt for såvel store som små, og jeg er som børne- og ungdomsborgmester især optaget af, at byens børn og unge får mulighed for at indgå i lokalt forankrede idræts- og bevægelsesfælleskaber. Derfor er jeg meget glad for den nye aftale.”