Fem designteams dyster om at levere det bedste design af en ny løsning, hvor københavnerne kan sortere husholdningsaffald i byrummet.

Københavnerne har taget godt imod de muligheder for at sortere, der er kommet til de seneste år, og rigtig mange sorterer i dag deres husholdningsaffald. En stor del af byens etageejendomme har beholdere til sortering stående i gårdene, men især i de mindre gårdrum er pladsen trang, og det er svært at klemme alle de forskellige typer beholdere ind. Op mod 34.000 boliger har ikke plads i gården til at kunne sortere alle fraktioner.

For at give alle københavnere bedre muligheder for at sortere deres husholdningsaffald, vil Københavns Kommune etablere 750 affaldssorteringspunkter på veje og andre offentlige arealer. Et affaldssorteringspunkt er et sted med byrumsudstyr, der gør det er muligt for københavnerne at sortere deres affald.

Nyt design skal være en naturlig del af bybilledet.
De nye sorteringspunkter skal designes, så de på den ene side er synlige, men samtidig falder ind og bliver en naturlig del af bybilledet, uanset om man er i Indre by, Nordvest eller Sydhavnen. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor udskrevet en designkonkurrence, hvor fem teams dyster om at skabe designet af det nye byrumsudstyr. Designet af affaldsløsningerne skal være karakteristisk for København, i lighed med de gamle københavnerlamper og byens bænke og affaldskurve, der også har en ikonisk og genkendelig form.

Deltagerne skal give bud på, hvordan byrumsudstyr til indsamling af batterier, bioaffald, glas, metal, pap, papir og plast, elektronik og tekstil kan se ud. Til hver type affald knytter sig særlige udfordringer, fx skal lugtgener og skadedyr ved indsamling af bioaffaldet håndteres, og byrumsudstyret for indsamling af elektronik- og metalaffald skal være tyverisikret. Løsningen skal supplere den eksisterende ordning for indsamling af husholdningsaffald og vil ikke erstatte de affaldskurve, som i dag findes i det offentlige rum til gadeaffald. Frem mod 2024 etableres 750 sorteringspunkter på veje og andre offentlige arealer. Designkonkurrencen løber hen over vinteren. Vinderen af designet til de nye sorteringspunkter offentliggøres i foråret 2020.

Fakta.
I dag er der ca. 500 offentlige beholdere i byrummet, hvor man kan aflevere glas.

De fem teams i konkurrencen er:
C.F. Møller Danmark A/S med Alexandra Instituttet A/S
COBE A/S med Nordsense og /KL.7
Designit Denmark A/S med Out-sider A/S
Gottlieb Paludan Architects A/S med inUse, a part of ÅF Digital Solutions AB
Holscher Design ApS med Extra/Ordinary og PP-Consult IVS

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har sat et ambitiøst mål om, at 70 pct. af affaldet skal indsamles til genanvendelse i 2024. I dag er tallet 45 procent.

De offentlige sorteringspunkter er et tiltag, som er en del af kommunens ressource- og affaldsplan 2024, Cirkulær København, som blev politisk besluttet i 2018.

Læs mere her for yderligere oplysninger.