Den sociale isolation, som corona-epidemien har ført med sig, er gået hårdt ud over ældre beboere på plejehjem og i hjemmeplejen. De ældste københavnere har været mere udsatte i forhold til ensomhed, og den pris må ikke blive for høj, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF). Hun har derfor forhandlet en ekstraordinær hjælpeplan på plads, som sikrer knapt 40 mio. kr. til de københavnske ældre. Det oplyses Via Ritzau.

Rundt omkring på landets plejehjem har ældre beboere i de seneste måneder skullet klare sig uden besøg, uden kram fra deres nærmeste, og uden alle de mange aktiviteter, der normalt fylder deres hverdag.

I København vil sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) ikke lade de ældre betale en for høj pris i form af ensomhed og dårlig trivsel. Hun gik derfor til de netop afsluttede økonomiske forhandlinger på rådhuset med ønsket om penge til en hjælpeplan på sin ønskeseddel. Og det ønske fik hun forhandlet hjem. “Der har været fuld fokus på at forhindre smitten i at sprede sig på plejehjemmene, hvor vores ældste og mest sårbare borgere bor. Derfor har vi haft lukket helt ned og isoleret de ældre for at passe på dem. Vores gode medarbejdere på plejehjemmene har gjort en kæmpe indsats for at kompensere for de afsavn, de ældre har måttet leve med – men det har selvfølgelig ikke kunnet erstatte den kontakt og det sociale liv, de har været vant til,” siger Sisse Marie Welling.

40 mio. kr. skal være med til at dæmme op for ensomheden.
Hjælpeplanen består af en lang række initiativer, som tilgodeser beboere på plejehjem, hjemmeboende, der modtager hjemmepleje, og de københavnske Ældreklubber. I alt er der bevilget næsten 40 mio. kr. til hjælpeplanen. Cirka halvdelen forventes at komme fra de statsfinansierede Covid-puljer, mens de resterende midler kommer fra den nye aftale mellem samtlige partier fra budgetforliget (S, V, SF, Ø, R og Å).

Hjælpeplanen giver blandt andet mulighed for trivselsaktiviteter, mere 1:1-tid mellem beboere og medarbejdere på plejehjemmene, hjælp til at benytte digitale løsninger til at holde social kontakt og udlån af digitale devices. “I denne uge har alle vores plejehjem åbnet for besøg på deres udearealer. Og der er ingen tvivl om, at det bringer glæde til både ældre, pårørende og medarbejdere. Men det betyder langt fra, at hverdagen, som vi kendte den, er tilbage. Derfor er ældrepakken stadig vigtig, for vil være med til at modvirke ensomhed og øge trivslen blandt vores ældre borgere,” siger borgmesteren.

Fakta.

  • Hjælpeplanen indeholder blandt andet flere personaleressourcer på plejehjemmene, flere aktiviteter på plejehjem, øget brug af skærme til at holde social kontakt med pårørende – både på plejehjem og i hjemmeplejen.
  • Og så er der helt specifikt afsat 2 mio. til en sundhedsmæssig forsvarlig afholdelse af den årlige Musikfestival for plejehjemsbeboere i Bystævneparken i København, ligesom Ældreklubberne vil få støtte til sine aktiviteter.
  • Overførselssagen er i praksis budgetforhandlinger del II. Det er her, man fordeler de penge, som er til overs fra sidste budgetår, og det er derfor også typisk budgetpartierne, der også indgår aftale om overførselssagen.